Bläddra

Tillämpad atomfysik

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Tillämpad atomfysik

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här
En introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Efter en kort historisk översikt startar framställningen med den speciella relativitetsteorin. I de följande kapitlen introduceras de byggstenar (elektron, atomkärna och foton) som behövs för att konstruera en atommodell. Från Bohrs atommodell går framställningen över till grundläggande kvantmekanik. Det periodiska systemets uppbyggnad visas med hjälp av fyra kvanttal och sen behandlas tillämpningar i form av laserfysik, röntgenstrålning och radioaktivitet. I slutet av varje kapitel finns övningsexempel av två typer, dels konceptuella frågor som ska träna fysikaliskt tänkande och dels uppgifter som kräver matematiska beräkningar. Båda övningstyperna är försedda med facit och ledningsdel. Göran Jönsson är docent i Atomfysik vid Lunds Universitet. Som undervisare har han flera gånger blivit utsedd till Årets Lärare på olika ingenjörsprogram vid Lunds Tekniska Högskola.