Bläddra

Tolkade möten – Tolkningens betydelse för rättsäkerhet och integration

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Översättning och tolkning Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik

Tolkade möten – Tolkningens betydelse för rättsäkerhet och integration

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Översättning och tolkning Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Tolkade möten handlar om möten där tolk används mellan anställda inom olika verksamheter – såsom hälso- och sjukvård, skola och rättsväsende – och enskilda som inte talar svenska. Boken utgår från grundläggande frågor om vad tolkning i talade språk innebär. Den anger varför, när och hur man ska använda tolk. Den förklarar och diskuterar hur tolkade möten går till. Den analyserar hinder och möjligheter som finns i tolkanvändningens praktik. Denna andra upplaga är uppdaterad med förändringar som skett, bland annat i utbildningen av tolkar, inom lagstiftning och inom ny forskning på området. Tolkade möten vänder sig till studerande som i sin framtida yrkesutövning kommer att ha behov av att anlita tolk exempelvis lärare, poliser, vårdpersonal och personal inom socialt arbete. Boken är även användbar i samband med vidareutbildning av anställda och tolkar.