Bläddra

Transportsektorn och klimatpolitiken

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Köp här

Transportsektorn och klimatpolitiken

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Köp här

De klimatpolitiska målen är ambitiösa i Sverige, våra fordon blir allt bränsleeffektivare, skatten på drivmedel är hög och samhället satsar på kollektivtrafik, järnväg och cykelbanor. Hur kommer det sig att bränsleförbrukningen i transportsektorn ändå ökar? Hur effektiva är egentligen motåtgärderna, och hur bör utsläppen från transportsektorn hanteras?  

Maria Bratt Börjesson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), diskuterar möjliga sätt att minska utsläppen som biodrivmedel, det transporteffektiva samhället, försök att ersätta bil med alternativa färdmedel, drivmedelsbeskattning och konstaterar att elektrifiering av vägtransporter är det enda realistiska sättet att på sikt kraftigt minska utsläppen från transportsektorn inom EU. Staten har en viktig uppgift i att ta ansvar för utbyggnad av elnäten längs vägnätet men ska samtidigt akta sig för att finansiera fordon som ändå skulle ha sålts och laddmöjligheter som marknaden ändå skulle ha investerat i.  

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.