Bläddra

Tsarens kurir

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Tsarens kurir

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
De fyra pamfletterna Tal till svenska nationen, Folkstaten, Religiös renässans (1910) samt Tsarens kurir (1912) består av tidningsartiklar som August Strindberg skrev för Afton-Tidningen och Social-Demokraten. Skrifterna utgavs på Socialdemokratiska Ungdomsförbundets förlag Fram, kort efter att artiklarna publicerats.

Strindberg tog – i den turbulenta tid som rådde bl.a. till följd av unionsupplösningen 1905 och storstrejken 1909 – till orda i flera aktuella frågor i dessa stridsskrifter. Pamfletterna avhandlar politiska, religiösa, litterära och estetiska frågor och kom att nå en mycket stor läsekrets.