Bläddra

UFB 4 s Statliga avtal 2009/2010

Köp här

UFB 4 s Statliga avtal 2009/2010

Köp här
Innehåller ramavtalen om löner m.m. för arbetstagare hos staten (RALS 2007-2010) mellan Arbetsgivarverket och följande arbetstagarparter:
OFR:S förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, Saco-S och Facket för Service och Kommunikation (SEKO).
I samband med att ramavtalen slöts kom parterna också överens om ändringar i Allmänna löne- och förmånsavtalet (ALFA), Pensionsavtalet (PA 03), Trygghetsavtalet (TA) och Personskadeavtalet (PSA).