Bläddra

Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här
I Upptäck Geografi ges stort utrymme för geografiska analyser och diskussioner. Eleverna får träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse. Serien består av grundböckerna Upptäck Sverige, Upptäck Europa med Norden och Upptäck Jordens resurser - Människor och miljö. Till varje grundbok finns en arbetsbok, en lärarbok och en webbapp där eleverna kan träna begrepp och SVA-elever kan få begreppen översatta till modersmål.
Med Lärarwebbarna får du tillgång till allt undervisningsmaterial digitalt - såväl grundbok, arbetsbok, kartor, fotografier och kopieringsunderlag. Dessutom ingår digitala introduktioner som är utformade av Kerstin Dahlin till varje kapitel.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Ett bra geografiläromedel för årskurs 4-6 ska innehålla kunskapsstoff som ger utrymme för geografiska analyser och diskussioner i klassrummet. Läromedlet ska ge eleverna möjlighet att träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse.
Upptäck Geografi är framtagen för att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur. Utifrån innehållet får de analysera hur naturens egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer.
Böckernas upplägg ger eleverna goda möjligheter att anlägga olika geografiska perspektiv. Eleverna kan studera geografiska förutsättningar och problem genom att jämföra platser, länder, regioner, världsdelar.
Upptäck Geografi lyfter återkommande ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Böckerna innehåller uppdaterad fakta om miljöproblem och miljölösningar, såväl globalt som lokalt.
Upptäck Geografi består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Det finns även lärarwebbar till Upptäck Europa och Upptäck Sverige. Lärarwebb till Upptäck Jordens resurser kommer snart!
Grundböckerna
Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper, dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfattningar. På så sätt får eleverna en tydlig struktur vilket underlättar vid begreppsförståelse och analys. Smarta ordlistor med viktiga begrepp återkommer på nederst på sidorna.
Arbetsböckerna
Arbetsböckernas uppgifter kan handla om att läsa av kartor och diagram, att jämföra fakta och hitta sammanhang, att värdera och analysera. Vid varje uppgift anges vilken förmåga eleven tränar.
Lärarböckerna
Lärarböckerna innehåller handledning till varje kapitel. Där finns förslag på mål och syfte, kapitlets centrala "stora" frågor, kunskapskrav och förmågor, centrala begrepp, förslag på hur man kan starta upp och avsluta ett arbetsområde, kommentarer till grundboken, pedagogiska planeringar och begreppsövningar samt geografiprov med bedömningsstöd samlade som kopieringsunderlag.
Upptäck Geografi Lärarwebb
Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial - såväl grundbok, arbetsbok, kartor, fotografier och kopieringsunderlag. Dessutom finns digitala introduktioner till varje kapitel. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med dig av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det de ska jobba med. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut.
De digitala introduktionerna är ett helt nytt material skapat av Kerstin Dahlin. Hon har tagit fram nya övningar till varje kapitel i grundboken - bildanalyser, begrepp eller bilder att sortera, analysmodellen, vad ska bort och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
Elevernas webbapp
Libers webbappar ger enkel interaktiv färdighetsträning kopplad till våra läromedel, med stöd för olika modersmål. Med dem kan eleverna lättare förstå och befästa kunskapen. Använd webbapparna direkt i webbläsaren på dator, surfplatta eller mobiltelefon, utan att ladda ner något. De är tillgängliga utan inloggning och kostar ingenting. Ett enkelt sätt för dina elever att bättra på sina kunskaper på egen hand!
Upptäck Geografis alla tre webbappar innehåller övningar där eleverna tränar på ord och begrepp och språkträning för de som behöver stöttas i läsningen av so-texter samt ord och begrepp översatta till arabiska och dari.
Upptäck Sverige Lgr 11
Grundbokens fyra första kapitel handlar bl.a. om Sveriges befolkningsfördelning, kartkunskap och processer i naturlandskapet (inlandsisen, erosion och klimatförändringen). Övriga kapitel tar upp Sveriges alla livsmiljöer med fokus på mänsklig aktivitet och näringar: fjällen, kusten, den odlade marken, stadsmiljön, skogen, sjöar och älvar.
Varje kapitel tar upp näringar ur ett historiskt perspektiv och väcker miljöfrågor även ur ett globalt perspektiv. Boken innehåller dessutom beskrivningar av Sveriges alla landskap.
Upptäck Europa med Norden Lgr 11
Grundbokens första kapitel handlar bl.a. om Europas befolkningsfördelning, om geografiämnet, om klimat, natur och resurser, levnadsvillkor och förändringar samt kulturutbytet i Europa. Sedan är boken indelad i fem regioner där Norden beskrivs mer utförligt. Regionskapitlen varvas med geografiska baskunskaper inom temaområdena Vatten, Energi och Transporter samt innehåller resonemang kring hållbara utveckling.
Upptäck Jordens resurser Lgr 11 - Människor och miljö
Vissa frågeställningar i geografi passar bäst att ta upp i ett globalt perspektiv. Det gäller till exempel människors skilda levnadsvillkor. Upptäck Jordens resurser - Människor och miljö handlar främst om jordens naturresurser och visar på olika handlingsalternativ för en hållbar framtid.
Upptäck hela Upptäckarserien
Upptäck Geografi ingår i Upptäckarserien. Här finns Upptäck Biologi med gedigen fakta om djur, natur och människor i olika livsmiljöer: i Sverige, i Europa och i världen. Dessutom finns böckerna Upptäck Historia, Upptäck Samhälle, Upptäck Religion och Upptäck Människan - Kropp och hälsa.

Om författarna
Torsten Bengtsson är lärare och barnboksförfattare, läs mer på hans egen hemsida www.torstenbengtsson.se.
Annica Hedin är skribent med stor vana att förklara fakta på ett enkelt sätt.
Kerstin Dahlin är lärare i Eskilstuna, driver en välbesökt facebook-grupp Utmanade undervisning där hon delger sina pedagogiska idéer och delar med sig av sitt undervisningsmaterial. Kerstin har fått Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning år 2018.