Bläddra

Upptäcktsresor i Asien

Köp här

Upptäcktsresor i Asien

Köp här
För första gången finns på svenska en utförlig framställning om Upptäcktsresor i Asien. Den följer utvecklingen kronologiskt i ett antal geografiska områden: Sydvästasien, Sydöstasien (med Indien), Centralasien, Sibirien (inklusive sökandet efter Nordostpassagen) samt Östasien. Ett kort avsnitt om tidiga upptäcktsfärder i Europa inleder. De geografiska nyheterna kompletteras med biografiska upplysningar om upptäckarna.Boken följer den spännande historien om hur man undan för undan ökar kunskaperna om den största kontinenten. Många upptäcktsresande var sin tids hjältar. De gav sig ut i det okända, där de riskerade sjukdomar och överfall. Perspektivet var europeiskt. Den vite mannen (ibland kvinnan) upptäckte områden som lokalbefolkningen hade bebott eller känt till i årtusenden.Denna unika faktabok kan också användas som uppslagsbok. Det underlättas av ett personregister.ROLF H. LINDHOLM är jur. dr i internationell rätt och f.d. minister i UD. Han har tidigare utgivit:Upptäcktsresor i Afrika (2007 www.books-on-demand.com)Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds Vägmärken (2006 www.books-on-demand.com), Historiska platser: En resa genom Sverige (2003 www.books-on-demand.com), Sverige under kalla kriget (2000 www.santerus.se)samt Sveriges neutralitet (1987 slutsåld).rolf lindholm rolf h rolf h lindholm