Bläddra

Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden. Ds 2020:9 : Från Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden. Ds 2020:9 : Från Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, unga och personer med funktionshinder. I Ds:n lämnas förslag till att utöka målgruppen för arvsfonden med äldre personer. Förslag lämnas även om hur arvsfondens tillgångar ska hanteras, hur medel för den nya målgruppen äldre ska avsättas och vilken kompetens Arvsfondsdelegationen bör ha.

Köp ditt eget exemplar av Ds:n och ta del av förslagen!