Bläddra

Vädurens barn 2

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här

Vädurens barn 2

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här
Blod är tjockare än vatten sägs det och det kan väl stämma rent kemiskt. Dock finns det många exempel där släktingar inte alls kommer överens. Vänskap å sin sida kommer och går – oftast. Sedan finns det ju förutom vänner och fränder också själsfränder. Ordet frände betyder ju ursprungligen någon man är släkt med genom blod eller äktenskap. Själsfränder är just som det låter – besläktade i själen och inte prompt i blodet. Att försöka skilja själsfränder åt är inte alltid det lättaste. Man kan försöka och det kan ge resultat tillfälligt. Men ett själsfrändskap som man inte odlat på många år brukar överleva det – annars är man inte själsfränder i ordets betydelse. Denna bok handlar om själsfrändskap och om missförstånd eller brist på kommunikation. Idag är ju inte distans mellan två personer samma problem som förr då man fick förlita sig mycket på långväga brev. Fallerade brevkontakten så var man hänvisad till hörsägen, rykten och egna grubblerier. Dessutom fanns det större krav från samhället, kyrkan och släkten att man skulle göra det ”riktiga”. Visst finns det liknande krav idag – men möjligheten att göra sin egen vilja hörd är lättare i vår moderna värld. Ha gärna detta i åtanke när ni börjar läsa denna roman och försök med fantasins och empatins hjälp förflytta er tillbaka till 1700-talets Sverige.