Bläddra

Våga språnget – Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Våga språnget – Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Boken tar upp frågor som: Hur ska jag uppmuntra intresset för naturvetenskapliga ämnen? Vilka frågor ska jag som lärare ställa? Hur lär jag eleverna att göra iakttagelser och planera undersökningar? Hur får jag dem att med egna ord beskriva det de ser?
Boken vänder sig i första hand till lärare i skolår 1-6, men är även användbar på andra stadier.