Bläddra

Väpplarna Min bok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Väpplarna Min bok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

"Äntligen ett material för femåringarna i förskolan!"

Det här är ett helt nytt arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i förskolan och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan.

Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.

Min bok

Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och fördjupar arbetet som finns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan även fungera som underlag vid utvecklingssamtalet. Observera att i en del av övningarna ska barnen klistra in bilder. Dessa finns som kopieringsunderlag i handledningen.