Bläddra

Vår trygghet 2012 : våra sociala rättigheter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Vår trygghet 2012 : våra sociala rättigheter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Vår trygghet 2012 Du kommer att vara med om mycket i ditt liv. Glädje och lycka varvas med utmaningar och svårigheter. Du kan bli sjuk eller arbetslös. Du kan behöva pengar till studier eller bostad.
Eller så blir du förälder eller pensionär. Vilka händelser det än handlar om behöver du känna till dina rättigheter och veta vart du ska vända dig. Vår trygghet 2012 ger dig en enkel och överskådlig vägledning om dina sociala rättigheter. Boken har genom åren givits ut i mer än tre miljoner exemplar. Årets upplaga, den fyrtiosjunde, innehåller många viktiga nyheter. Några exempel:
  • Egenavgifterna i högkostnadsskydden för sjukvård och medicin har höjts till 1 100 respektive 2 200 kronor.
  • Utförsäkring ska inte ske från sjukförsäkringen efter 2,5 år "om det vore oskäligt".
  • Den som utförsäkrats från tidsbegränsad sjukersättning ska kunna få en särskild sjukpenning plus boendetillägg och därmed slippa söka försörjningsstöd om de blir sjuka igen.
  • Bostadsbidragen har förbättrats för både barnfamiljer och för unga utan barn.
  • Ålderspensionärer med det högsta beloppet i bostadstillägg, BTP, får 170 kronor mer i månaden.
  • Föräldrar har rätt att ta ut föräldrapenning samtidigt i trettio dagar när de vill under barnets första levnadsår.
  • Jämställdhetsbonusen utbetalas tillsammans med föräldrapenningen i stället för som tidigare i form av kreditering på skattekontot.