Bläddra

Våra liv är inte bättre än de andras : om sjöfarande kullabor under de seglande handelsfartygens sista epok

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria

Våra liv är inte bättre än de andras : om sjöfarande kullabor under de seglande handelsfartygens sista epok

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här
Den epok som skildras i dessa berättelser är den då de seglande skeppen kom att ersättas av ångdrivna fartyg. Det var en process som tog runt hundra år, från det första praktiskt användbara ångfartyget 1807 till första världskriget. Visserligen seglades det även en tid efter kriget, bland annat med segelskutor från Åland, men kriget får nog anses utgöra det definitiva slutet för de stora seglande skeppen på världshaven.