Bläddra

Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena – Om VFU och VFU-handledning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
VFU-handledning i förskolan förutsätter engagemang, tid, särskild kompetens och medvetenhet om det egna yrkeskunnandet. I den här boken behandlar författaren handledaruppdraget och hantverket i handledningsprocessen utifrån forskningsstudier och annan handledningslitteratur och låter många handledares röster höras. Handledarens verktygslåda som består av olika handledarstrategier, handledningssamtal, samtalsfärdigheter, dokumentationstekniker och handlingsplaner öppnas och granskas.

Läs mer
Vidare ges förskollärarens yrkeskunnande, förskollärarutbildningen och VFU-organisationen en samhällelig och historisk inramning i relation till dagens mål- och resultatstyrning med ökat fokus på förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag. Bedömningsuppdraget och samverkan mellan handledare och förskollärarutbildningen diskuteras också som utvecklingsområden.

Boken vänder sig till handledarutbildningar, förskollärarstudenter, handledare, handledarnätverk och VFU-ledningsansvariga och kan även vara användbar för andra professionsområden där verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Om författarna
Birgitta Hammarström Lewenhagen är fil. dr i förskoledidaktik och har mångårig yrkeserfarenhet av förskollärarutbildning och handledarutbildning vid Stockholms universitet.