Bläddra

Vatten! : 336 ungdomar slår larm om en global ödesfråga

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här

Vatten! : 336 ungdomar slår larm om en global ödesfråga

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här
Vatten är en av de globala ödesfrågorna. Ökad befolkning och växande konsumtion av mat och industriprodukter i världen tillsammans med överfiske och av människan förosakade föroreningar sätter allt mer ett fokus på hav och vatten. Jordens vattentillgångar är under påtaglig stress. Pågående klimatförändringar bidrar ytterligare till att skärpa allvaret i situationen. 336 ungdomar i främst Västsverige uppmärksammar oss i denna bok på den utmaning mänskligheten står inför på vattenområdet. Här skildras frågan utifrån en rad olika perspektiv, t ex biologisk mångfald, brist på tjänligt dricksvatten och fiskenäringen.