Bläddra

Vem har gjort slut på mjölken

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Vem har gjort slut på mjölken

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här
Hur blir livet bra? Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir verksam- heten framgångsrik? Har du färdiga svar på dessa frågor? Eller be- höver du tänka lite först? Förmodligen har du många tankar, idéer och frågor. Det tre inledande frågorna pekar alla i en hälsosam riktning. De söker svar på vad som behövs för att det vi vill ska bli. Det är ett salutogent sätt att fråga och tänka. Det ökar chansen att resan, eller livet eller utvecklingen går i en gynnsam riktning.
Alternativet är att bli upptagen av det som besvärar eller har bli- vit fel. Risken är då att en massa tankemöda går åt för att förstå varför det är besvärligt och fel. Ännu mer energi kan försvinna när varje fel ska härledas till vem det var som orsakade felet.
Vem har gjort slut på mjölken är den enkla frågan som i sin för- längning kan påverka balansen mellan rädsla och kärlek i mänskliga sammanhang. Dessa två grundläggande drivkrafter påverkar hela tiden dig och det sammanhang du finns i. Om livet ska bli så bra det kan så måste kärlek, det vill säga omtanke, respekt och uppskattning få det största utrymmet. I grunden vill alla detta, det är medfött. Men om vi inte påminner om vilket fokus vi väljer så riskerar räds- lan att vinna. Hur gör du för att styra din tillvaro mot mer omtanke, respekt och uppskattning?
Den här lilla skriften vill ge inspiration att fundera över hur detta går till. Det kan man göra på egen hand, diskutera i arbetsgruppen eller fråga den som verksamheten är till för, kunden till exempel. Det finns inga färdiga svar, desto fler idéer, tankar och frågor.