Bläddra

Vetenskaplighet i högre utbildning – Erfarenheter från lärarutbildningen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Vetenskaplighet i högre utbildning – Erfarenheter från lärarutbildningen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad innebär vetenskaplighet i högre utbildning och hur kan  den stärkas? Den här boken tar sin utgångspunkt i en institutions systematiska arbete med dessa frågor, i syfte att diskutera positiva erfarenheter och kritiska moment i sådant utvecklingsarbete. Exempel på ämnen som tas upp i boken är: forskningsanknuten litteratur, examensarbete, relationen mellan teori och praktik, ämnesprogression, digitalisering, hållbar utveckling och estetiska uttrycksformer. Vetenskaplighet i högre utbildning diskuterar erfarenheter från lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. De olika projekten som beskrivs har dock generell högskolepedagogisk relevans och boken är därmed lämplig som kurslitteratur i högskolepedagogisk utbildning mer allmänt. Den vänder sig även till forsknings- och utbildningsansvariga vid universitet och högskola. 


"Vetenskaplighet i högre utbildning Erfarenhet från lärarutbildningen
Den här boken är ett resultat av en satsning på forskningsinriktade  utvecklingsprojekt som genomfördes vid Institutionen för didaktik  och pedagogisk profession 2017–2018, Göteborgs universitet."