Bläddra

Viewpoints 1, elevbok 3:e uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Viewpoints 1, elevbok 3:e uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Viewpoints är en serie basläromedel för gymnasiets kurser i engelska. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb samt ett komplett digitalt läromedel med tillhörande lärarhandledning.
 

Viewpoints 1 elevbok är ett läromedel för kursen Engelska 5 på de högskoleförberedande programmen. Boken innehåller fem huvudteman: Crossing Boundaries, Being Young, Fairy Tales with a Twist, The Way You Love och Our Time. Texterna är autentiska och av olika genrer, bland annat romanutdrag och tidningsartiklar som omsorgsfullt valts ut för elever som vill läsa vidare på högskola eller universitet. Redan nu får eleverna möta några texter av akademisk karaktär vilket ger dem kött på benen inför kommande högskolestudier. Omfattande gloslistor låter eleverna utveckla sitt ordförråd, och varje text följs av övningar som tränar de färdigheter som språkundervisningen ska utveckla. Tankeväckande diskussionsfrågor utmanar eleverna att använda målspråket i klassrummet, och i avsnittet Model Texts finns tydliga skrivmallar till de vanligaste texttyperna som eleverna förväntas producera. 
 

I Viewpoints tredje upplaga har grammatiken, med förklaringar och övningar, samlats i ett eget avsnitt i slutet av boken. På så vis minimeras risken för att något viktigt grammatiskt moment missas om en text inte hinns med. Utöver detta innehåller bokens olika teman också språkutvecklande övningar vars upplägg uppmuntrar till gemensam reflektion och samarbete mellan elever. Ytterligare en nyhet för den tredje upplagan är att ni i lärarmaterialet finner färdighetsprov (hör- och läsförståelseprov, uppsatsprov samt muntliga prov) kopplade till varje tema.
 

Viewpoints 1 elevbok, 3:e upplagan:
• för kursen Engelska 5 på de högskoleförberedande programmen
• aktuellt, kvalitetssäkrat och omväxlande innehåll
• tydligt strukturerat och flexibelt läromedel 
• ger eleverna de redskap som krävs för att klara kursen
• förbereder eleverna för framtida högskolestudier