Smakprov.se | På bokens sida

Redovisning i ett nötskal

av Peter Öhman, Torbjörn Tagesson, utgiven av: Studentlitteratur AB

Handling

Redovisning i ett nötskal är ett grundläggande läromedel i redovisning som riktar sig till såväl blivande ekonomer som tekniker, jurister, samhällsvetare, beteendevetare, humanister, läkare, politiker, egna företagare och andra som har nytta av att känna till vad som redovisas; inte minst de som ansvarar för olika projekt. Alla som tar del av innehållet i detta läromedel ska kunna förstå huvuddragen i företags och organisationers redovisningsrapporter och tolka informationen.

Efter ett introducerande kapitel följer en genomgång av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, noter och kassaflödesanalys. Därefter knyter författarna an till innehållet i tidigare kapitel och visar hur man med hjälp av olika nyckeltal kan bedöma och analysera den information som finns i en årsredovisning. Varje kapitel innehåller frågor för reflektion och eftertanke, samt faktarutor där centrala begrepp förklaras och översätts till engelska.Kommentarer

/* */