Bläddra

Boken om NO 1-3 Lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Boken om NO 1-3 Lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Lärarboken ger många konkreta tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med Boken om NO 1–3. Här finns också gott om extra fakta och förslag på fler enkla experiment.

Serien Boken om NO 1-3 upplaga 2 är Lgr22-reviderad
Läromedlet är anpassat till Lgr22. Naturligtvis med samma tankar kring enkla förklaringsmodeller, tydliga illustrationer och praktiska experiment, men nu med en ännu tydligare progression från åk 1 till åk 3.

I den andra upplagan är texterna uppdaterade och innehållet uppdelat i årskurser. Det gör att vi har kunnat arbeta fram en arbetsbok för varje årskurs. Textnivån är åldersanpassad, boken för årskurs 1 är enklare och den för årskurs 3 innehåller mer text och svårare begrepp. Varje arbetsområde har fått en tydlig introduktionssida med lärandemål och viktiga begrepp. Begreppen förklaras sedan i den löpande texten.

Den nya kursplanen Lgr22 har bidragit till att vi i Boken om NO 1–3 har tonat ner vissa moment för att få plats med nya. Till exempel finns nu mer artkunskap, mer om svampar, fakta om planeterna och människan i rymden och mindre historiska fakta.

Sambanden mellan människors hälsa
och förändringar i vår miljö är både angeläget och aktuellt. Därför har vi i den andra upplagan lagt till ett kapitel som beskriver och förklarar samband i naturen. Det handlar om fördjupade kunskaper om varför en hållbar utveckling är viktig, med möjligheter att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och hälsa.