Bläddra

Bygg och anläggning 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Bygg och anläggning 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Boken Bygg och anläggning 1 vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.


Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 1, såsom arbetsplanering och organisering, lagar och bestämmelser, yrkeskategorier, ritningsläsning, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och ergonomi, byggprocessen och entreprenadformer, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.


I boken ?nns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.


Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom bygg och anläggning.