Bläddra

Bygg och anläggning 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Bygg och anläggning 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Boken Bygg och anläggning 2 vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.


Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 2, såsom yrkeskategorier, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och hälsa, hållbar utveckling, resursanvändning, materialegenskaper, planering och riskbedömning, lagar och branschregler, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.


I boken ?nns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med.


Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom bygg och anläggning.