Bläddra

Du och jag rätt och fel : Handledning för temaarbete om brott i årskurs 6-9

Köp här

Du och jag rätt och fel : Handledning för temaarbete om brott i årskurs 6-9

Köp här

Praktiskt verktyg för ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, brottsförebyggande verksamhet och om de principer som det svenska rättssystemet vilar på. Materialet är i A4-format, ringhäftat och sorterat under sju flikar:


– Lagar och regler
– Stöld
– Våld, hot och kränkning
– Främlingsfientlighet
– Skadegörelse
– Droger
– Trygghet och otrygghet

Finns även tillsammans med Livets spelregler som Paket

Mer om ungdomar och brottsförebyggande verksamhet, se Brå rapporten: Lugna gatan