Bläddra

Formula 6 Lärarhandl inkl CD

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Formula 6 Lärarhandl inkl CD

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1

Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen.

Formula 6 Lärarhandledning inkl CD innehåller ett fylligt kommentarmaterial till elevbokens uppgifter. Vidare ingår gruppuppgifter för att stärka och utveckla elevernas förmåga att "tala" matematik, samarbeta och lära i grupp samt extradiagnoser och prov med bedömningsanvisningar ingår. Allt material finns på en medföljande cd där proven också finns som redigerbara wordfiler för den som vill göra egna anpassningar.

Författare är Gert Mårtensson med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö och Bo Sjöström som arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola.