Bläddra

Historia : 1-3. Forntiden. Lärarbok

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Historia : 1-3. Forntiden. Lärarbok

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

 

Lätta faktatexter och berättelser lär eleven om Sveriges tidiga historia från stenåldern till järnåldern. Utblickar görs ut i världen, och en museidel berättar om arkeologiska fynd. Allt med spännande illustrationer till!

Arbetsboken övar nya ord och begrepp, befäster kunskap och hjälper eleven reflektera
Den nya arbetsboken är inriktad på läsförståelse. Genom att arbeta enskilt , i grupp eller i hela klassen tillsammans med läraren, får eleverna hjälp att förstå faktatexterna som de möter i grundboken.