Bläddra

Hjälp till självhjälp : med inspiration och vägledning för konsten att slippa lida i kropp, ande och själ

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Hjälp till självhjälp : med inspiration och vägledning för konsten att slippa lida i kropp, ande och själ

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Största delen i boken är verklighetsbaserad med egna livserfarenheter och kunskaper. Den är bred med flera olika ämnen och är framtagen som en kunskapsbok, hand/metodbok, hjälp/inspirationsbok med personliga tips/råd och konkreta samt strukturerade förslag, guidning med vägledning. Det finns även Fakta, och citat från näringsexpert, kostvetare, läkare och docent mm. Kroppen och själen hör ihop. Enligt läkare och forskare är stress och utbrändhet en folksjukdom i dag.

Den är fullpackad med nyttigt lärande och vänder sig till ALLA människor som är intresserade, (behöver) och kan ha nytta av boken. Den här boken är även till stöd och hjälp till dem som är utsatta som tvingas leva gömda och isolerade från omvärden som, lever i någon form med ”Skyddad identitet” Jag hoppas att boken ger en liten ljusglimt i deras tillvaro. Eller till andra våldsutsatta personer i nära relationer . Det finns även böcker som redskap för personer som är beroende samt handlingsplaner socialtjänst och skola för, att dessa målgrupper ska kunna få den möjligheten för hjälp och stöd mm. Boken är också till för dem med mediala (andliga) gåvor.

Mitt kall (Livssyfte) är att dela med mig av mina livserfarenheter och kunskaper samt förbättra människors liv genom att vara det redskap/verktyg för att erbjuda och sprida budskap, förståelse samt möjlighet att känna samhörighet och förtroende som, söker tillfrisknande genom den här boken.

Jag som är författare till Boken ”Hjälp till självhjälp” har själv erfarenhet av ha lidit i kropp, ande och själ. Ur inledningen i boken: Jag heter Monika Bäcke och har levt med Skyddad identitet ett tag. Jag har dagbarnvårdarutbildning, barnskötarutbildning och påbyggnadsutbildning för arbete med barn och ungdom med särskilda behov. Utbildningarna har lett till flera års arbete inom barnomsorg och skola. Jag har genomgått en grundutbildning i psykiatri, för stödpersoner till patienter som vårdas enligt LRV (Lagen om Rättspsykiatrisk tvångsvård och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och arbetat som stödperson inom psykiatri. Jag har även haft arbetspraktik vid RSMH, hjälpt och stöttat psykiskt funktionshindrade och utvecklingsstörda vuxna personer i deras vardag. Tilläggas kan att jag även har gått en medberoendebehandling , samt är utbildad i problematiken ”medberoende. Jag har även haft en egen barn-klädesaffär. Jag har i dag återkommit till arbetslivet genom praktik, projektarbete och arbetsträning.

Mina erfarenheter av att leva med skyddad identitet har lett till att jag förkovrat mig. Jag har deltagit i två utbildningar kring hedersrelaterat våld, skolans möjlighet att motverka hedersrelaterat våld, och kvinnojourens kvinnojourskunskap, samt jouristutbildning inom familjerätt, juridik, och praktiskt jourarbete mm, även en tvådagars utbildning till ledare för stödgrupper för barn till missbrukare eller annan dysfunktion. Jag har gått Röda Korsets samtalsutbildning ”Kris och medmänskligt bemötande och stöd” Jag har också hjälpt till i ett Eu projekt till invandrar kvinnor som är analfabeter.

I början av 2016 byggde jag upp och startade mitt nya bokförlag ”Bäckes böcker i Sverige” med att skriva och sälja mina egenskrivna böcker.

Citat ur boken: ”Jag vill ge dig ett budskap om att det går att få tillbaka, kraft,styrka, mod, energi till att läka i kropp, ande och själ fysiskt/psykiskt mentalt och själsligt och leva igen, inte bara överleva för varje dag”.

”Du är unik
Det finns hjälp
Du är inte ensam
Du är älskad
Det finns hopp för oss alla”