Bläddra

Lärare Gör Problemlösning : – rika, öppna och kreativa uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Lärare Gör Problemlösning : – rika, öppna och kreativa uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Materialet innehåller kopieringsmaterial till 68 problemuppgifter. Uppgifterna är indelade i tre problemtyper rika, öppna och kreativa. Till varje uppgift finns en lärarsida med stöd för arbetssätt och vilka strategier som passar till varje problemuppgift.

Lina Pfannenstill och Erika Tengrud är båda speciallärare med inriktning på matematikutveckling och arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 6 i Trelleborg och Malmö.