Bläddra

Nätverksteknik med Windows Server 2008 – Lärobok

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Köp här

Nätverksteknik med Windows Server 2008 – Lärobok

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Köp här
Läroboken som är på ca 280 sidor inleds med ett kapitel som tar upp grunderna inom nätverksteknik, utrustning, protokoll och adressering. Därefter följer ett kapitel med installation av, samt grunderna i Windows Server 2008. Efter detta tar vi upp installation av Active Directory, hantering av användarkonton, grupper, lösenord och rättigheter. Därefter följer hantering av behörigheter till filer, mappar, resurser och skrivare. Längre fram i boken tar vi upp anslutning av klientdatorer, profiler och GPO:er. Till sist ingår ett kapitel om säkerhetskopiering med Windows 2008 Server samt DPM.