Bläddra

Pixel 4-6 Problemlösning, andra upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Pixel 4-6 Problemlösning, andra upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Kopieringspärmen innehåller färdighetsträning, spel, aktiviteter, problemlösning och andra typer av arbetsblad.

Problemlösningshäftet innehåller kopieringsunderlag som stimulerar och utvecklar alla delar av de matematiska kompetenserna. Till varje elevproblem finns en lärarsida med undervisningsstöd.