Bläddra

Programmering B C++

Köp här

Programmering B C++

Köp här

Programmering B C++ är avsedd för B-kursen i programmering och är skriven av samma författarpar, Ulrik Nilsson och Bo Silborn, som har skrivit Gleerups A-böcker i JAVA och C++.

Kursen behandlar primärt några av de metoder och hjälpmedel som finns för att lagra, katalogisera och sortera data och erbjuder kunskaper om språkets viktigaste datastrukturer. I kursen tränas också färdigheter i algoritmkonstruktion. Målet är att ge fördjupade och praktiska kunskaper i C++.