Bläddra

Romanser och sånger Op. 17 : songs after Swedish poems for mezzo-soprano and piano

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Noter, sångtexter och libretton Piano Tangentinstrument
Köp här

Romanser och sånger Op. 17 : songs after Swedish poems for mezzo-soprano and piano

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Noter, sångtexter och libretton Piano Tangentinstrument
Köp här
Dessa tolv sånger med pianostämma bildar en sammanhållen cykel om fyra avdelningar med tre sånger i vardera. De tonsatta dikterna är av svenska poeter från fem sekler, nämligen: Georg Stiernhielm (1598-1672), Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763), Erik Gustaf Geijer (1783-1847), August Strindberg (1849-1912), Karin Boye (1900-1941), Astrid Sperring (1921-2013), Lars Gustafsson (1936-2016), Ylva Eggehorn (1950-), och kompositören själv, som också har bidragit med tolkningar av sångtexterna till engelska. Ett framförande av hela verket tar cirka 40 minuter, eller fyra gånger tio minuter om man gör paus mellan avdelningarna.