Bläddra

Småföretagande A Lärarhandl

Köp här

Småföretagande A Lärarhandl

Köp här
Småföretagande kan vara så mycket: frisör, fårfarmare, musiker, bilmekaniker, kock eller IT-konsult - alla kan de vara småföretagare, ofta med ingen eller få anställda. Detta försöker boken förmedla i text och bilder.
Småföretagande A är förankrad i verkligheten och skriven utifrån småföretagarens villkor. Den är en konkret och lättläst guide i att starta och driva mindre företag. Boken är indelad i 20 kapitel och i varje kapitel ingår rikligt med uppgifter av olika slag: instudering, övning och uppdrag. Boken lämpar sig för vuxenkurser och för gymnasieskolans kurs Småföretagande A.
I lärarhandledningen finns diskussionsunderlag och kompletta lösningar, liksom OH-bilder. Författarna, Anders Björnstig - gymnasielärare och Stefan Sturesson - marknadskonsult, har mångårig erfarenhet såväl av småföretagande och företagsutbildningar som av frågor som rör företags utveckling.