Bläddra

Språkgalleriet Läsa o förstå 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Språkgalleriet Läsa o förstå 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Språkgalleriet Läsa och förstå 2

Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i meningsfulla sammanhang. I serien finns kopieringmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar dina elever och din undervisning. Övningarna går att arbeta med på egen hand, parvis eller gemensamt i klassen.

Läsa och förstå 2 innehåller 36 kopieringsunderlag. I boken finns också en tydlig lärarhandledning. Materialet är en fristående fortsättning av Läsa och förstå 1 och rekommenderas för årskurs 3-4. Läsa och förstå 2 fungerar bra tillsammans med Skriva och berätta 2.

Läsa och förstå 2 innehåller övningar som tränar elevens förmåga att läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Eleven uppmuntras att läsa mellan raderna, tänka själv, reflektera kring innehållet i texterna och dra egna slutsatser. Arbetet inleds med högläsning, där eleverna bekantar sig med bokens huvudpersoner; Lina och Leo. Denna övergripande berättelse skapar ett meningsfullt sammanhang för de övningar som presenteras. Eleverna kan sedan arbeta vidare individuellt eller i mindre grupper. En del övningar kan följas upp gemensamt i klassen, eftersom de uppmuntrar till diskussion.

Bokens avsnitt:

  • Läsa berättande texter
  • Läsa faktatexter
  • Läsa dialoger
  • Läsa åsikter och ta ställning
  • Läsa personliga texter
  • Läsa bilder, personer och platser

Språkgalleriet passar dig som:

  • söker ett målrelaterat lärverktyg med en tydlig struktur
  • vill ha ett flexibelt material där du själv väljer det som passar dina elever och din undervisning
  • vill erbjuda dina elever ett meningsfullt sammanhang i vilket deras språk kan utvecklas med hjälp av tydliga stödstrukturer

Författare till Skriva och berätta 1 är Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson.