Bläddra

Uppdrag hemma

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Uppdrag hemma

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Uppdrag hemma - läxor i matematik på ett meningsfullt sätt

Här finns läxorna som hjälper till att stärka kommunikationen mellan skola och hem. Läxor som möjliggör en trevlig stund med lärande och kommunikation i fokus.

Så här fungerar materialet Se vilka uppdrag som finns inom det matematiska område som ni redan arbetar med. Genomför varje uppdrag i klassrummet så att eleverna vet hur de ska gå till väga. Detta blir inspirerande lektioner med praktisk matematik som främjar utvecklingen av förmågorna i Lgr 11. Varje elev tar hem uppdraget i form av en läxa och blir därmed experten hemma på hur uppdraget ska utföras. När eleven får vara expert utvecklas elevens tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.´Samtidigt involveras föräldrarna till att vara aktiva i sitt barns utbildning.

Uppdrag hemma skapar en naturlig kommunikativ plattform med fokus på elevernas lärande. Läxorna är skapade med Lgr 11 som grund och syftar till att få dina elever att nå kunskapskraven i matematik.