Bläddra

av:Gunnar Lennermo

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Energiteknik Solenergi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Boken beskriver vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Den ger också förslag på hur en förstudie till ett solvärmeprojekt kan göras, illustrerat med en mängd systemschemor fram för allt för att visa hur en solvärmeanläggning kan kombineras med andra värmekällor. Här finns en grundlig…
Köp här

Isbn: 9789179170158

Utgivningsår:20200615

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Göran Sidén

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Förnybar energi är ett område i snabb utveckling, inom EU finns målet 27 % förnybar energi år 2030, vilket innebär en fördubbling från 2012. I världen har den årliga ökningen varit mer än 20 % åren 2004–2014 för solceller och vindkraft. Utvecklingen är driven av klimatfrågan, där övergång till förnybar energi ger en…
Köp här

Isbn: 9789144108865

Utgivningsår:20150724

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335232

Utgivningsår:20121010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Lars Christersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Oljans, kolets och kärnkraftens tidevarv är strax förbi, eller..? Nu gäller det att förbättra de gamla och ta fram nya metoder för energi- och livsmedelförsörjningen. Solens tidevarv, solåldern, kommer att komplettera dataåldern. Men det som ställer till problem är: avsevärt högre medeltemperaturer – mer regn – högre…
Köp här

Isbn: 9789198082715

Utgivningsår:20130924

Utgivare: Budgetboken

Mediatyp: BB

av:Staffan Engström

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vindkraft
Den svenska vindkraftens utveckling från 1975 och framåt. Nuläge, potential, miljö och ekonomi. Vilka som äger vindkraftverken. Hur vindkraften kan utgöra en komponent i en tillförlitlig elförsörjning. Teknikläge och fortsatt teknisk utveckling. De svenska försöken till industriell utveckling. Länder och företag som är…
Köp här

Isbn: 9789176111093

Utgivningsår:20150909

Utgivare: Ägir konsult AB

Mediatyp: BC

av:Åke Hedberg

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ur innehållet: Olika världsbilder. Kaosteorin: om ett aggregationstillstånd utöver de gängse. Katalysatoreffekter på djupare nivå än den kemiska. Vad är emergens på den fysikaliska nivån? Om fusionsprocesserna på solen. En fungerande fusionskraft? Ja, tack! Hur kan Coulomb-barriären elimineras? Så fungerar ett…
Köp här

Isbn: 9789176993842

Utgivningsår:20161222

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Holger Gross

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Av den totala energianvändningen går ca 40 % till uppvärmning av bebyggelse. Med hänsyn till den förväntade energiprisutvecklingen och det allmänna samhällsmålet om minskad energianvändning, känns det angeläget att använda så flexibla och energismarta lösningar som möjligt. Man gör klokt i att minimera energibehovet…
Köp här

Isbn: 9789163367083

Utgivningsår:20100617

Utgivare: Gross Produktion

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Klimatsmarta bilar har lång startsträcka!Diskuterar behovet av politiska åtgärder utöver koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter inom EU för att påskynda övergången från bränsleslukande bilar till mer klimatsmarta bilar. Framför allt handlar det om riktade…
Köp här

Isbn: 9789138235096

Utgivningsår:20110211

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Arkitektur Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Konst Landskapsarkitektur Miljön Stadsplanering: arkitektoniska aspekter Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ekostaden Augustenborg i Malmö lockar varje år många besökare som vill se en hållbar omställning i verkligheten, och hur en klimatanpassning kan vara både funktionell och snygg. Men lyckades man här, när en ekologisk omställning av ett befintligt område, dessutom med höga socioekonomiska ambitioner, fortfarande är…
Köp här

Isbn: 9789151978673

Utgivningsår:20210202

Utgivare: Stiftelsen Arkus

Mediatyp: BC

av:Jeremy Leggett

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Skriften på väggen är tydlig nog. Vi närmar oss med stormsteg en samhällskris av proportioner som vi idag bara anar. Vi vet att oljan kommer att ta slut. Vi vet också att oljeuttagets toppunkt närmar sig. Men när den inträffar råder det starkt delade meningar om. Oljebolag, regeringar och etablerade experter tror…
Köp här

Isbn: 9789170371608

Utgivningsår:20060907

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av:Lars-Arne Sjöberg

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vi måste minska användningen av fossila energikällor och gå över till förnyelsebar solenergi, vind- och vågenergi, vattenkraft, bioenergi – i form av biogas, pellets, flis och ved – och geotermisk energi. Fossila ämnen har använts främst i bilar, i uppvärmning av våra hus och som råvara inom den…
Köp här

Isbn: 9789180279802

Utgivningsår:20221208

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Åsa Össbo

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vindkraft
I denna avhandling analyserar och beskriver Åsa Össbo den svenska vattenkraftutbyggnadens politik och praktik i renskötselområdet samt vilka reaktioner detta fick inom renskötseln och det samiska samhället under åren 1910 till 1968. I början av 1900-talet byggdes de första större vattenkraftanläggningarna för…
Köp här

Isbn: 9789174597998

Utgivningsår:20140820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Mediatyp: BC