Bläddra

av:Renée R Taylor, Judith Abelenda, Patricia Bowyer, Susan M. Cahill, John Cooper, Nichola Duffy, Elin Ekbladh, Anette Erikson, Mandana Fallah Pour, Chia-Wei Fan, Gail Fisher, Kirsty Forsyth, Sylwia Gorska, Lena Haglund, Michele Harrison, Helena Hemmingsson, Carmen-Gloria de las Heras de Pablo, Roberta P. Holzmueller, Riitta Keponen, Jessica Kramer, Patricia Lavedure, Sun Wook Lee, Donald Maciver, Alice Moody, Jane Melton, Kelly Munger, Lauro Munoz, Hiromi Nakamura-Thomas, Louise Nygård, Jane C. O'Brien, Ay-Woan Pan, Sue Parkinson, Geneviève Pépin, Susan Prior, Laura Quick, Christine Raber, Jan Sandqvist, Patricia J. Scott, Rebecca Shute, Meghan Suman, Kerstin Tham, Marjon ten Velden, Takashi Yamada

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
I den svenska översättningen av Kielhofner’s Model of Human Occupation (femte amerikanska upplagan, den andra i svensk översättning), presenteras teori, forskning och tillämpning av modellen i boken. Modellen förklarar hur aktivitet motiveras, inordnas i vardagens livsmönster, utförs och påverkas av aktuell…
Köp här

Isbn: 9789144123523

Utgivningsår:20200225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lena-Karin Erlandsson, Dennis Persson

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
ValMO-modellen beskriver komplexiteten och de meningsskapande värdena i det människor gör. Modellen kan användas som ett redskap för att beskriva och förstå vårt görande, dvs. det vi gör i vardagen, genom livet. Boken innehåller en beskrivning av ValMO-modellens olika perspektiv samt avsnitt om hälsa, att mäta…
Köp här

Isbn: 9789144133096

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson, Jenny Hultqvist, Elisabeth Argentzell, Ulrika Bejerholm, Jan-Åke Jansson, Håkan Johansson, Christel Leufstadius, Carina Tjörnstrand

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Rehabilitering
Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter och den (o)balans som dessa aktiviteter skapar i en individs vardag. Boken visar också hur annan kunskap – om exempelvis grupper,…
Köp här

Isbn: 9789144125985

Utgivningsår:20200310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsterapi Djur och natur Hästar och ponnies Husdjur Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hästen har en viktig roll som medarbetare i vård, socialt behandlingsarbete och pedagogik. Men vilken betydelse har hästen egentligen? Kan den bidra med något som yrkesutövare inom dessa områden inte kan? Här finns stimulans och samlad kunskap för såväl praktiker som forskare.
Köp här

Isbn: 9789198548518

Utgivningsår:20201027

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789153425496

Utgivningsår:20050324

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Kenneth Wide

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
INTEGRATIV BILDTERAPI Relationellt trauma och bildskapande ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Den här boken är en explorativ forskningsresa för att vidga perspektivet på bildterapi. Den sammanför och förankrar bildens vitala dynamik i ett psykoterapeutiskt och konstnärligt perspektiv. Texten har fokus på anknytning,…
Köp här

Isbn: 9789189231955

Utgivningsår:20210401

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Lena-Karin Erlandsson, Dennis Persson

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
The ValMO Model describes the complexity and meaning-creating values involved in what humans do. This model can be used as a tool to describe and understand our occupations (what we do in our everyday lives). The book includes a description of the different perspectives of the ValMO model as well as sections on health,…
Köp här

Isbn: 9789144141299

Utgivningsår:20200722

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177155072

Utgivningsår:20040401

Utgivare: Damm förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
I Arbetsterapi för barn och ungdom har 28 ledande experter inom arbetsterapi bidragit med gedigen kunskap och klinisk erfarenhet av barn och ungdom med funktionsnedsättningar. I boken finns ett tydligt fokus på aktiviteter i barnens vardag men även i förhållande till hälsa, samhälle och transition från barn till…
Köp här

Isbn: 9789144092485

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anci Sandell

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Tonen klingar än så länge Du vill höra den bär den Din livstråd Avhandlingen är en monografi med en hermeneutisk kunskapssyn och en huvudsakligt kvalitativ, explorativt undersökande inriktning. Musikterapi definieras och kopplas till teorier om musiken i terapin, om intrapsykiska och interpersonella processer samt till…
Köp här

Isbn: 9783639730562

Utgivningsår:20150513

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av:Kristina Wennergren

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
En helt ny värld öppnar sig för den som lär sig läsa bilders språk! Bilden berättar allt om… Människans inre språk, det undermedvetnas sätt att klargöra vad som försiggår under ytan. Allt det du inte visste om dina närmaste. Allt det du inte vill erkänna vad gäller din egen personlighet. Allt det konstnärer…
Köp här

Isbn: 9789197212496

Utgivningsår:20040901

Utgivare: Bildtolkningscentret

Mediatyp: BB

av:Birgitta Andersson, Inga-Britta Jungeström

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Birgitta Andersson är musikterapeut och terapeut för uttryckande konst. Hon hr under många år företagit långa föredragsturneer i hela Sverige och hon har i hög grad medverkat till att göra de svårt sjuka i cancer och demenssjukdomar synliga och därigenom gjort det möjligt att förbättre vården av dessa…
Köp här

Isbn: 9789163137853

Utgivningsår:20030401

Utgivare: Jungeströms Böcker o Konst

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsterapi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Miljön Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Grön rehabilitering kombinerar grönt och vitt kun¬nande. Det gröna står för natur och trädgård och det vita för beprövade metoder inom traditionell vård. I Göte¬borg finns Gröna Rehab, som drivs i Botaniska trädgårdens regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Här arbetar man både förebyggande och rehabiliterande…
Köp här

Isbn: 9789187068515

Utgivningsår:20100519

Utgivare: Göteborgs Botaniska Trädgård

Mediatyp: BB

av:Eva Hällnert Blom

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsterapi Klinisk psykologi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Eva Hällnert Blom vill lyfta fram bilden som en kraft, ett eget språk i kombination med orden, det verbala språket. Båda aspekterna är av vikt, det finns ett ömsesidigt beroende dem emellan. Det är bildens förmåga att skapa en bro mellan den inre världen och den yttre verkligheten, vilket ger bilden en roll av…
Köp här

Isbn: 9789188263971

Utgivningsår:20210420

Utgivare: Ultima Esperanza Books

Mediatyp: BC

av:Marianne Boström, Sofi Fristedt, Marianne Granbom, Eva Månsson Lexell

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Modeller i arbetsterapi är en översiktlig grundbok som förklarar och sammanfattar några centrala arbetsterapeutiska modeller, Model of Human Occupation (MOHO), Canadian Model of Occupational Performance – Engagement (CMOP-E), Kawamodellen och Transactional Model of Occupation (TMO) Arbetsterapeuter arbetar med…
Köp här

Isbn: 9789144158563

Utgivningsår:20231109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sigbritt Nordlund

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
En autentisk berättelse om Hanna 51 år, som med hjälp av Symboldrama/Visualiserande psykoterapi kan återinträda i sin barndoms isolerade känslovärldar, hitta sin kraft och sig själv för att äntligen kunna leva sitt eget liv. Hannas upplevelser i den inre världen och dialogen med terapeuten är noggrant återgivna.…
Köp här

Isbn: 9789163905858

Utgivningsår:20160405

Utgivare: sinorna

Mediatyp: BC

av:Ellinor Ingvar-Henschen

Kategorier: Arbetsterapi Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Att musik stimulerar läkande processer i kroppen har varit känt sedan mänsklighetens början. I modern tid har denna intuitiva kunskap även kunnat bevisas kliniskt och praktiseras i form av musikterapi. Sång är en del av musikterapins främsta verktyg tack vare sin direkta förankring i kropp och medvetande, och kan…
Köp här

Isbn: 9789178444588

Utgivningsår:20210917

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:Cecilia Pettersson

Kategorier: Arbetsterapi Biografier och litteraturvetenskap Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Litteraturvetenskap och litteraturkritik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Kan vi må bättre genom att läsa litteratur? Vilken litteratur i så fall? Och hur går det egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Frågorna utgör utgångspunkter i det första större verket om biblioterapi på svenska. Cecilia Pettersson är fil.dr i litteraturvetenskap och verksam vid…
Köp här

Isbn: 9789198496192

Utgivningsår:20200929

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Karlsson

Kategorier: Arbetsterapi Biografier och litteraturvetenskap Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Litteraturvetenskap och litteraturkritik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Biblioterapi kan enklast beskrivas som användningen av litteratur för att förbättra människors psykiska hälsa. Genom läsningen av texterna, samtalet under den biblioterapeutiska sessionen och reflektionen av de båda möjliggörs att individen skapar identifikation, erbjuds nya insikter och ökad förståelse både för sig…
Köp här

Isbn: 9789177652083

Utgivningsår:20180302

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Kerstin Björsson

Kategorier: Arbetsterapi Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Musik ska Byggas utav Glädje vill inspirera till verksamhet och musikglädje, verka argumenterande för vikten av musik ur ett personligt och samhälleligt perspektiv, eller fungera pedagogiskt för den som arbetar inom eller funderar på att arbeta med musik. (Eller för dig som bara är nyfiken i största allmänhet!) Den här…
Köp här

Isbn: 9789177737209

Utgivningsår:20180826

Utgivare: Tankekraftverk

Mediatyp: BC

av:Anne Grundel

Kategorier: Ande, kropp och själ Arbetsterapi Dans Hälsa, relationer och personlig utveckling Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Meditation och visualisering Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Scenkonst och film
Frigörande Dans i mindfulness – Vad händer egentligen? När du i den Frigörande Dansen lyssnar hem till kroppen, är det inte i första hand intellektet du använder dig av. Med hjälp av rörelserna följer du impulserna från kroppens intelligens. Du utvecklar din kroppskännedom och din intution- känslans intellegens-…
Köp här

Isbn: 9789163905520

Utgivningsår:20160520

Utgivare: Frigörande Dans Akademin

Mediatyp: BB

av:Stephen Johnson

Kategorier: Arbetsterapi Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Musik: stilar och genrer Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Stephen Johnson undersöker hur den ryske tonsättaren Dmitrij Sjostakovitjs musik tog form under Stalins terrorregim och gestaltade det förtryckta folkets rädsla och hopp. Johnson skriver om musikens läkande inverkan på människor som lider av psykisk ohälsa och berättar om hur Sjostakovitjs musik gav honom oväntad…
Köp här

Isbn: 9789188316936

Utgivningsår:20190925

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BB

av:Even Ruud

Kategorier: Arbetsterapi Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Musiken har i vår kultur varit knuten till hälsa och sjukdom ända sedan antiken. Under historiens gång möter vi olika föreställningar om musikens förebyggande och helande egenskaper.   På senare år har vi sett ett förnyat intresse för dessa idéer. Förändringar i det medicinska tänkandet, liksom i vår förståelse av…
Köp här

Isbn: 9789188693136

Utgivningsår:20220411

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC

av:Parvin Pooremamali

Kategorier: Arbetsterapi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Migration, immigration och emigration Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykisk hälsovård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
English abstract The purpose of the thesis was to explore the cultural views of reality embedded in experiences and perceptions of occupational therapy made by Middle Eastern clients with mental health disorders and their occupational therapists. The challenges of diversity related to occupational well-being in the…
Köp här

Isbn: 9789171044341

Utgivningsår:20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Lena Haglund

Kategorier: Arbetsterapi Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhällsmedicin och preventiv medicin
I Levnadsvanearbete i en MOHO-kontext beskrivs hur arbetsterapeuter kan arbeta utifrån Model of Human Occupation (MOHO) med framför ­allt ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Praxis har visat att det är dessa två levnadsvanor arbetsterapeuter arbetar mest med i syfte att förebygga och behandla…
Köp här

Isbn: 9789144161709

Utgivningsår:20230104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsterapi Klinisk psykologi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykoterapi
Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi – Alltid en annen dør belyser hvordan vi kan forstå individets psykologiske strev, og hvordan psykodynamisk tenkning, kunstterapi og fokus på kroppens betydning kan være relevant for forståelsen og behandlingen av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Gjennom både…
Köp här

Isbn: 9788202740313

Utgivningsår:20230111

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC