Bläddra

av: Elin Ekbladh, Helena Hemmingsson

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
I den svenska översättningen av Kielhofner’s Model of Human Occupation (femte amerikanska upplagan, den andra i svensk översättning), presenteras teori, forskning och tillämpning av modellen i boken. Modellen förklarar hur aktivitet motiveras, inordnas i vardagens livsmönster, utförs och påverkas av aktuell…
Köp här

Isbn: 9789144123523

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789153425496

Utgivningsår: 20050324

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Gunner Gamborg

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Arbetsterapi inom psykiatri beskrivs i denna bok som en lösning på bestämda problem som drabbar en del människor. Arbetsterapi inom psykiatri beskrivs också som en lösning på bestämda problem i de miljöer dessa människor lever i. Det handlar om att förbättra såväl mänskliga som miljömässiga betingelser i en…
Köp här

Isbn: 9789186420192

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Booklund förlag

Mediatyp: BC

av: Gunner Gamborg, Jacob Madsen, Bodil Winther Hansen, Anne-Le Morville, Hanne Skov, Winnie Snedker Jørgensen, Jonna Vithner

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken innehåller många…
Köp här

Isbn: 9789144101262

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena-Karin Erlandsson, Dennis Persson

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
ValMO-modellen beskriver komplexiteten och de meningsskapande värdena i det människor gör. Modellen kan användas som ett redskap för att beskriva och förstå vårt görande, dvs. det vi gör i vardagen, genom livet. Boken innehåller en beskrivning av ValMO-modellens olika perspektiv samt avsnitt om hälsa, att mäta…
Köp här

Isbn: 9789144133096

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anci Sandell

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Tonen klingar än så länge Du vill höra den bär den Din livstråd Avhandlingen är en monografi med en hermeneutisk kunskapssyn och en huvudsakligt kvalitativ, explorativt undersökande inriktning. Musikterapi definieras och kopplas till teorier om musiken i terapin, om intrapsykiska och interpersonella processer samt till…
Köp här

Isbn: 9783639730562

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: GlobeEdit, GlobeEdit

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177155072

Utgivningsår: 20040401

Utgivare: Damm förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Andersson, Inga-Britta Jungeström

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Birgitta Andersson är musikterapeut och terapeut för uttryckande konst. Hon hr under många år företagit långa föredragsturneer i hela Sverige och hon har i hög grad medverkat till att göra de svårt sjuka i cancer och demenssjukdomar synliga och därigenom gjort det möjligt att förbättre vården av dessa…
Köp här

Isbn: 9789163137853

Utgivningsår: 20030401

Utgivare: Jungeströms Böcker o Konst, Jungeströms Böcker och Konst

Mediatyp: BC

av: Anna Karlsson

Kategorier: Arbetsterapi Biografier och litteraturvetenskap Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Litteraturvetenskap och litteraturkritik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Biblioterapi kan enklast beskrivas som användningen av litteratur för att förbättra människors psykiska hälsa. Genom läsningen av texterna, samtalet under den biblioterapeutiska sessionen och reflektionen av de båda möjliggörs att individen skapar identifikation, erbjuds nya insikter och ökad förståelse både för sig…
Köp här

Isbn: 9789177652083

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Sigbritt Nordlund

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
En autentisk berättelse om Hanna 51 år, som med hjälp av Symboldrama/Visualiserande psykoterapi kan återinträda i sin barndoms isolerade känslovärldar, hitta sin kraft och sig själv för att äntligen kunna leva sitt eget liv. Hannas upplevelser i den inre världen och dialogen med terapeuten är noggrant återgivna.…
Köp här

Isbn: 9789163905858

Utgivningsår: 20160405

Utgivare: sinorna

Mediatyp: BC

av: Kerstin Björsson

Kategorier: Arbetsterapi Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Musik ska Byggas utav Glädje vill inspirera till verksamhet och musikglädje, verka argumenterande för vikten av musik ur ett personligt och samhälleligt perspektiv, eller fungera pedagogiskt för den som arbetar inom eller funderar på att arbeta med musik. (Eller för dig som bara är nyfiken i största allmänhet!) Den här…
Köp här

Isbn: 9789177737209

Utgivningsår: 20180826

Utgivare: Tankekraftverk

Mediatyp: BC

av: Anne Grundel

Kategorier: Ande, kropp och själ Arbetsterapi Dans Hälsa, relationer och personlig utveckling Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Meditation och visualisering Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Scenkonst och film
Frigörande Dans i mindfulness – Vad händer egentligen? När du i den Frigörande Dansen lyssnar hem till kroppen, är det inte i första hand intellektet du använder dig av. Med hjälp av rörelserna följer du impulserna från kroppens intelligens. Du utvecklar din kroppskännedom och din intution- känslans intellegens-…
Köp här

Isbn: 9789163905520

Utgivningsår: 20160520

Utgivare: Frigörande Dans Akademin

Mediatyp: BB

av: Parvin Pooremamali

Kategorier: Arbetsterapi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Migration, immigration och emigration Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykisk hälsovård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
English abstract The purpose of the thesis was to explore the cultural views of reality embedded in experiences and perceptions of occupational therapy made by Middle Eastern clients with mental health disorders and their occupational therapists. The challenges of diversity related to occupational well-being in the…
Köp här

Isbn: 9789171044341

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsterapi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Miljön Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Grön rehabilitering kombinerar grönt och vitt kun¬nande. Det gröna står för natur och trädgård och det vita för beprövade metoder inom traditionell vård. I Göte¬borg finns Gröna Rehab, som drivs i Botaniska trädgårdens regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Här arbetar man både förebyggande och rehabiliterande…
Köp här

Isbn: 9789187068515

Utgivningsår: 20100519

Utgivare: Göteborgs Botaniska Trädgård

Mediatyp: BB

av: Kristina Wennergren

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
En helt ny värld öppnar sig för den som lär sig läsa bilders språk! Bilden berättar allt om… Människans inre språk, det undermedvetnas sätt att klargöra vad som försiggår under ytan. Allt det du inte visste om dina närmaste. Allt det du inte vill erkänna vad gäller din egen personlighet. Allt det konstnärer…
Köp här

Isbn: 9789197212496

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Bildtolkningscentret

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
I Arbetsterapi för barn och ungdom har 28 ledande experter inom arbetsterapi bidragit med gedigen kunskap och klinisk erfarenhet av barn och ungdom med funktionsnedsättningar. I boken finns ett tydligt fokus på aktiviteter i barnens vardag men även i förhållande till hälsa, samhälle och transition från barn till…
Köp här

Isbn: 9789144092485

Utgivningsår: 20160111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stephen Johnson

Kategorier: Arbetsterapi Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Musik: stilar och genrer Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Stephen Johnson undersöker hur den ryske tonsättaren Dmitrij Sjostakovitjs musik tog form under Stalins terrorregim och gestaltade det förtryckta folkets rädsla och hopp. Johnson skriver om musikens läkande inverkan på människor som lider av psykisk ohälsa och berättar om hur Sjostakovitjs musik gav honom oväntad…
Köp här

Isbn: 9789188316936

Utgivningsår: 20190925

Utgivare: Bo Ejeby Förlag, Notting Hill Editions

Mediatyp: BB

av: Kerstin Björsson

Kategorier: Arbetsterapi Konst Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Musik Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Musik ska Byggas utav Glädje är ett arvsfondsprojekt som Sensus studieförbund drivit, vars syfte var att skapa möjligheter för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning att få en möjlighet att utvecklas och stärkas i sin person och motorik genom musicierande. Projektet tog fram ett skriftligt (den här boken)…
Köp här

Isbn: 9789174373110

Utgivningsår: 20150304

Utgivare: Sjuttonde förlaget

Mediatyp: BC