Bläddra

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Praktisk ellära vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Praktisk ellära, såsom elsäkerhet, elektriska storheter, mätinstrument, likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion, elsystemets uppbyggnad,…
Köp här

Isbn: 9789198497328

Utgivningsår: 20190703

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Sven Spiegelberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Numera kan den tryckta boken Ellära av Sven Spiegelberg köpas hos Spiegelberg Förlag (hemsida: spiegelberg-forlag.se)Onlineboken kan köpas som tidigare. Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan…
Köp här

Isbn: 9789147085439

Utgivningsår: 20130104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Mekatronik 1 vänder sig i första hand till elever på El- och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Mekatronik såsom mät-och ritteknik, mekaniska begrepp, logiska funktioner, programmering av styrenheter, mekatroniska system och elmekaniskt arbete, vilket…
Köp här

Isbn: 9789198497304

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Elektromekanik vänder sig i första hand till elever på El- och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elektromekanik såsom elarbete, verkstadsarbete, ritningsläsning, fästteknik, elsäkerhet, handverktyg, egenkontroll, kvalitetskrav, arbetsmiljö och…
Köp här

Isbn: 9789198152098

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE