Bläddra

av:Svenolof Karlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Energidebatten i Sverige är som en skönhetstävling. Vad tycker du bäst om, vindkraft eller kärnkraft? Det centrala problemet är dock ett annat. Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. För att upprätthålla driftsäkerheten begränsas elsystemet på ett omfattande sätt. I ett läge där vi…
Köp här

Isbn: 9789152736630

Utgivningsår:20220613

Utgivare: Second Opinion Nyheter AB

Mediatyp: BC

av:Paul Håkansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Electrical power generation & distribution industries Elektroteknik Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Författarpresentation Jag är författare till ett flertal titlar inom det el- och teletekniska området. Titlar som jag nu i egen regi kan ge ut. Att själv få ta hand om framställan, produktion och försäljning har länge lockat mig och nu har det blivit verklighet. Jag hoppas innerligt att du ska finna mina böcker…
Köp här

Isbn: 9789189259003

Utgivningsår:20201001

Utgivare: PE Allkonsult AB

Mediatyp: BC

av:Jan Blomgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Utan elförsörjning blir det ingen tillväxt och ingen välfärd. Moderna samhällen är helt beroende av en fungerande och pålitlig energiproduktion. I Sverige har energipolitik varit en stridsfråga i många år. Trots goda förutsättningar rapporteras återkommande om elbrist. Hur är det möjligt? Allt du behöver veta om…
Köp här

Isbn: 9789177032939

Utgivningsår:20220103

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Therese Uddenfeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiresurser Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Industrier och branscher Miljön
De senaste århundrandena har vi kunnat avnjuta historiens största gratislunch. Det fossila bränslet har gett oss en frihet som människan tidigare bara kunnat drömma om. Men: Oljereserverna minskar utan möjlighet till påfyllning, samtidigt som vårt beroende av de sinande resurserna bara ökar. Att säga att det inte bådar…
Utgått

Isbn: 9789100138707

Utgivningsår:20160406

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Mats Areskoug, Per Eliasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Industrier och branscher Miljön
I den här boken smälter författarna samman ett naturvetenskapligt och ett historiskt perspektiv på energifrågor. Steg för steg har människor introducerat allt fler behov av energitjänster, för uppvärmning, belysning, kommunikation etc. Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan…
Köp här

Isbn: 9789144074146

Utgivningsår:20120817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pär Holmberg, Thomas P Tangerås

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Electrical power generation & distribution industries Energiindustri Industrier och branscher
De senaste åren har problem med överföringsbegränsningar i elnätet blivit alltmer påtagliga i Sverige. Detta har gjort det svårt för företag att expandera sin verksamhet och lett till ökade regionala skillnader i elpriset. Forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda docenter i nationalekonomi, har undersökt olika…
Köp här

Isbn: 9789188637833

Utgivningsår:20220901

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Blomgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Utan elförsörjning blir det ingen tillväxt och ingen välfärd. Moderna samhällen är helt beroende av en fungerande och pålitlig energiproduktion. I Sverige har energipolitik varit en stridsfråga i många år. Trots goda förutsättningar rapporteras återkommande om elbrist. Hur är det möjligt? Allt du behöver veta om…
Utgått

Isbn: 9789177032571

Utgivningsår:20210603

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Kjell Håkansson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Kärnkraftsfrågor Miljön Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Kjell Håkansson har under sin karriär utvecklat ett långsiktigt perspektiv över energi och miljö. Efter ledande befattningar inom svensk mekanisk, plast- och gummiindustri blev han vd för Studsvik (före detta AB Atomenergi). Där lärde han känna forskare och beslutsfattare som präglat de första generationerna av…
Köp här

Isbn: 9789186687724

Utgivningsår:20211124

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BC

av:Mats Bladh

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiteknik Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energi är grundläggande för det moderna samhället. Samtidigt har energiförsörjning och energianvändning skapat problem med importberoende och miljöeffekter, vilket ställt beslutsfattare inför en rad vägskäl. I denna bok beskrivs vägskäl och omställningar i Sverige sedan 1800-talet med hjälp av forskningslitteraturen på…
Köp här

Isbn: 9789176996805

Utgivningsår:20200611

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Per Kågeson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
År 2010, då sista reaktorn skulle vara avvecklad, hade Sverige mer kärnkraft per capita än något annat land. Men slutet på reaktorernas teknisk-ekonomiska livslängd kommer allt närmare och frågan är vad händer nu? Industrin vill driva aggregaten vidare och höja effekten, men gamla kärnkraftverk är mycket mer riskabla…
Köp här

Isbn: 9789163759697

Utgivningsår:20140612

Utgivare: Nature Associates Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Ehrenberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Energiindustri Fysik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Matematik och naturvetenskap Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Johan Ehrenberg berättar på ett roligt och inspirerande sätt om varför vi ska göra el själva och delar med sig av tips och idéer. Han berättar om det han själv har gjort, inget annat. Om egen el. Detta är den tredje reviderade upplagan.
Utgått

Isbn: 9789188029010

Utgivningsår:20141208

Utgivare: Bokförlaget ETC

Mediatyp: BC

av:Mats Areskoug, Per Eliasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Industrier och branscher Miljön
Steg för steg har människor introducerat allt fler behov av energitjänster, för uppvärmning, belysning, kommunikation etc. Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser. I en rad kapitel beskriver de olika…
Köp här

Isbn: 9789144115009

Utgivningsår:20170519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Fredrik Malm

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Internationella relationer Petroleum, oil & gas industries Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
  Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige Mellan 1928 och 1937 syns Naftamackarnas triangelformade röda skyltar över hela Sverige, men för de flesta svenskar är det okänt att oljebolaget är en del av en underjordisk rörelse för att finansiera och sprida den kommunistiska revolutionen från…
Köp här

Isbn: 9789189063051

Utgivningsår:20200203

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Peter Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Omställningen till fossilfri energiförsörjning kommer att kräva stora investeringar i anläggningar som producerar och distribuerar el. Elanvändningen förväntas samtidigt öka, vilket också kräver stora investeringar. Dessutom avvecklas flera kärnkraftverk. Energibranschen består av kapitalintensiva verksamheter med…
Köp här

Isbn: 9789188637345

Utgivningsår:20200514

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Erik Lundin, Magnus Söderberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Elnätsavgifterna, som ska täcka kostnaderna för investeringar och drift, har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Är dessa prisökningar motiverade av ökade kostnader hos elnätbolagen? Och är den befintliga regleringen utformad för att stimulera en skälig prissättning och tillräckliga incitament till effektiviseringar?…
Köp här

Isbn: 9789188637895

Utgivningsår:20221017

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Mattias Vesterberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Den svenska elmarknaden står inför stora förändringar: elektrifiering av transportsektorn och industrin, en ökad andel förnyelsebarproduktion och utfasning av kärnkraft. Detta riskerar att leda till underskottpå el vid vissa tidpunkter. Ett sätt att undvika sådana ansträngda situationer äratt hushållen tar en mer aktiv…
Köp här

Isbn: 9789188637437

Utgivningsår:20200915

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: , Öysten Noreng

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
RAPPORTEN HAR UTGÅTT OCH GÅR INTE ATT KÖPA. När når oljeproduktionen sitt maximum, och vad händer sedan? »Peak oil» är den term som används för att beteckna att oljeproduktionen nått sitt maximum. Därefter minskar produktionen successivt , i takt med minskad efterfrågan när priset ökar. Vissa hävdar att piken kommer om…
Köp här

Isbn: 9789138236901

Utgivningsår:20120419

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Gustav Boëthius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Ur ett försörjningstrygghetsperspektiv har Sverige i dag det sämsta gasnät som kan byggas: ett enkelt rör utan lagring och bara obetydlig egen produktion. Samtidigt är gasen en kritisk insatsvara i mängder av produkter som människor dagligen behöver. Lika kritisk är gasens roll för många industriella processer vars…
Köp här

Isbn: 9789152766026

Utgivningsår:20230426

Utgivare: Second Opinion Nyheter AB

Mediatyp: BC

av:Michael Nystås

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
I november 2016 har det gått 25 år sedan Energiförbättring Väst AB startade i Mölnlycke. Möten med människor, att bygga relationer, att utvecklas och finna nya vägar och att ställas inför problem och lösa dessa är något som kännetecknar de här åren och vår verksamhet. Att vara entreprenör är en ständig utmaning. Det…
Köp här

Isbn: 9789198266399

Utgivningsår:20161123

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Anders Johnson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Under efterkrigstidens första decennier blev Sverige en av världens ledande kärnkraftsnationer. En avgörande roll spelades av Asea och inte minst av Curt Nicolin personligen. Detta är berättelsen om den svenska kärnkraftens tidiga historia.    Anders Johnson (f.1955) är fil.kand. och verksam som skriftställare i…
Köp här

Isbn: 9789177032670

Utgivningsår:20211004

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Förslag till slutförvaring och går det att återanvända kärnbränslet? Kunskapslägesrapporten knyter an till rådets arbete under 2012 och består av två delar. Först behandlas granskningen av den ansökan om att bygga och driva slutförvar i Forsmark i Östhammars kommun som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har gjort.…
Köp här

Isbn: 9789138238929

Utgivningsår:20130313

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Klas Lundström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Reportage och samlingar av journalistiska texter
»Klas Lundström måste vara Sveriges mest underskattade reportageförfattare.« Dagens Nyheter Inferno är en bok om energi och de industrier som tänder USA:s lampor. En hisnande resa med början i Harrisburg där »det omöjliga« inträffade i form av en kärnkraftsolycka vid Three Mile Island våren 1979. Härdsmältans offer för…
Köp här

Isbn: 9789176570173

Utgivningsår:20150204

Utgivare: Telegram Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energi- och naturresursrätt Energiindustri Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857). Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och systematisk bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen. Ds:n innehåller dock förslag till materiella ändringar av mindre ingripande karaktär.
Köp här

Isbn: 9789138246733

Utgivningsår:20170929

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Thomas Jonker, Ilja Viktorov

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
How are energy and security connected in the Baltic Sea Region? In this book a number of Russian and Swedish scholars analyze how the drive for more energy will affect the prospects for cooperation and risks of conflict around the Baltic Sea. Different energy sources such as gas, oil and nuclear power and its impacts…
Köp här

Isbn: 9789186071714

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Kerstin Lundell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
År 2010 kom Affärer i blod och olja Lundin Petroleum i Afrika, som väckte stor uppmärksamhet, och Kerstin Lundell belönades med priset Guldspaden. Boken gav upphov till stor irritation hos Lundinbolagen och utrikesminister Carl Bildt, och åklagare Magnus Elving inledde en förundersökning om händelser i södra Sudan…
Köp här

Isbn: 9789170377341

Utgivningsår:20131021

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av:Hana Nielsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
This thesis employs an international comparative perspective to empirically analyse the Czech energy transition between 1830 and 2010. It addresses the utilization of energy in shaping modern economic growth through structural and technological change and the implications of those changes on specialization and foreign…
Köp här

Isbn: 9789187793301

Utgivningsår:20170307

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Hans Lindström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiresurser Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Industrier och branscher Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
HANS LINDSTRÖM har i olika roller följt och arbetat i energibranschen under fem decennier. Under studietiden på Chalmers specialiserade han sig på konstruktion och värme och efter examen 1979 arbetade han under åtta år med utvärdering och utveckling av värmepumpar, från små för villor till stora för fjärrvärmenät, på…
Köp här

Isbn: 9789189480377

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Vladislav Savic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Tidigt på morgonen den 30:e juli 2004 landar vi med ett av världens största transportflygplan, Antonov 124, på flygplatsen i Tchads sommarheta huvudstad Ndjamena. Vi är en grupp från svenska Räddningsverket, tre svenska journalister och en fotograf. Mina två TV-kolleger och jag, som reser på uppdrag av Sveriges Radio,…
Köp här

Isbn: 9789127112315

Utgivningsår:20060508

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174371673

Utgivningsår:20110309

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Bengt G. Nilsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Reportage och samlingar av journalistiska texter
”Jag stod på en grusväg i södra Sudan, mitt i ett krigsområde där strider nyligen rasat. Bredvid mig stod Ian Lundin, vd för det svenska oljebolaget Lundin Oil. När jag tittade upp fick jag se en grupp trasigt klädda men tungt beväpnade barnsoldater komma gående emot oss. Det var då, vid detta märkliga möte i…
Köp här

Isbn: 9789163745560

Utgivningsår:20140410

Utgivare: Ethno Press

Mediatyp: BB

av:Tore Wizelius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Mer än tio procent av de vindkraftverk som är i drift i Sverige idag ägs av kooperativa ekonomiska föreningar Vindkooperativ. Idén att äga vindkraftverk tillsammans föddes redan i slutet på 1980-talet och det första kooperativet i Sverige bildades 1990 på Gotland. Sedan har detta gemensamma ägande spritt sig och…
Köp här

Isbn: 9789197824637

Utgivningsår:20100329

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Christine Grosse, Pär M. Olausson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Electrical power generation & distribution industries Energiindustri Industrier och branscher Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor Statlig styrning
When demand for electricity is greater than what is currently possible to produce or import a last resort is to disconnect consumers from the electricity system in order to maintain the balance of the system. When and how such a manual disconnection takes place is based on a national planning system, coined STYREL. The…
Köp här

Isbn: 9789188637956

Utgivningsår:20230203

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Tore Wizelius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Många kommuner har spelat en viktig roll för vindkraftens utveckling i Sverige. Falkenberg har varit en föregångare och har byggt vindkraft ända sedan början på 1990-talet. Kalmar Energi har hjälpt sina kunder att starta vindkooperativ. I Dalarna har en rad kommunala och andra bolag bildat Dala Vind AB, som projekterar…
Köp här

Isbn: 9789197824651

Utgivningsår:20100509

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Inte bara hushållsapparater – även däck och andra produkttyper ska energimärkas!Föreslår en ny lag om märkning av energirelaterade produkter som ska genomföra EU:s reviderade energimärkningsdirektiv (2010/30/EU). Samtidigt föreslås att obligatorisk energimärkning av däck införs från den 1 november 2012. Slutligen…
Köp här

Isbn: 9789138234556

Utgivningsår:20101021

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Arne Müller

Kategorier: Alternative & renewable energy industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
En batterifabrik i Skellefteå, ett helt nytt stålverk i Boden, vätgasbaserad framställning av järnsvamp i Gällivare och Kiruna. Det är bara några av de stora industriprojekt med koppling till klimatomställningen som har presenterats i norra Sverige. Det handlar om enorma investeringar. Totalt handlar det om mer än 1000…
Köp här

Isbn: 9789188965646

Utgivningsår:20230410

Utgivare: Ord&visor Förlag

Mediatyp: BC

av:Helene Broms, Nina Enström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher
AGA var den dominerande arbetsplatsen på Lidingö under större delen av 1900-talet. Här tillverkades mängder av produkter, som byggde på grundaren Gustaf Daléns berömda uppfinningar. Spaltkilometer har skrivits om honom och om AGA, betydligt mindre om alla de tusenden som med sitt arbete var med och byggde upp…
Köp här

Isbn: 9789176090664

Utgivningsår:20141021

Utgivare: Helene Broms

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Alternativ för slutförvar: Forsmark och Laxemar Kärnavfallsrådet har under året fört diskussioner med aktörer i det svenska slutförvarsprogrammet, följt utvecklingen av andra länders slutförvarsprogram, och gjort en översikt över vilka områden som närmare behöver belysas inför Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB)…
Köp här

Isbn: 9789138235331

Utgivningsår:20110223

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jakob Hejdenberg, Mats Bjelkevik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Industrier och branscher Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Om hur smart energianvändning i fastigheter kan rädda världen (och samtidigt spara en slant åt dig) Fastigheter står för 40% av Sveriges totala energi förbrukning, Energihandboken har skapats för att hjälpa, inspirera och sprida kunskap om vad vi faktiskt kan göra för att spara energi i svenska fastigheter. Boken…
Köp här

Isbn: 9789180593472

Utgivningsår:20230111

Utgivare: Indoor Energy Group Nordic AB

Mediatyp: BC

av:Staffan Engström

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vindkraft
Den svenska vindkraftens utveckling från 1975 och framåt. Nuläge, potential, miljö och ekonomi. Vilka som äger vindkraftverken. Hur vindkraften kan utgöra en komponent i en tillförlitlig elförsörjning. Teknikläge och fortsatt teknisk utveckling. De svenska försöken till industriell utveckling. Länder och företag som är…
Köp här

Isbn: 9789176111093

Utgivningsår:20150909

Utgivare: Ägir konsult AB

Mediatyp: BC