Bläddra

av:Margareta Petersson, Henrik Chetan Aspengren, Alexander Bubb, Gunnel Cederlöf, Ingemar Gunnarsson, Radhika Krishnan, Dhiraj Kumar Nite

Kategorier: Asiens historia Historia Historia och arkeologi Järnvägsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Det småländska godset Huseby bruk köptes år 1867 av den unge Joseph Stephens som gjort sig en förmögenhet på att bygga järnväg i Brittiska Indien. När ­Stephens avvecklade sin indiska affärsverksamhet samlade han noggrant ihop sina brev, arbetskontrakt och lönelistor och skickade hem dem till Huseby, där de länge låg…
Köp här

Isbn: 9789179243043

Utgivningsår:20180416

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Järnvägsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
I vissa länder som Sverige, Storbritannien och Nederländerna har avregleringen av järnvägsverksamheten, som traditionellt utförts av nationella monopol, lett till en ökande organisatorisk separation av olika delar av järnvägssystemet. I stället för nationellt monopol kännetecknas branschen alltmer av konkurrerande och…
Köp här

Isbn: 9789174371161

Utgivningsår:20110113

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Kristofer Odolinski

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Järnvägsteknik Nationalekonomi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Järnvägen har länge spelat en viktig roll i Sverige och har bidragit till välfungerande samhällen och ekonomisk tillväxt. Den utgör alltjämt en betydelsefull del av den svenska infrastrukturen. Men järnvägsinfrastruktur kostar mycket pengar, både att investera i och att underhålla. Det är därför angeläget att utnyttja…
Köp här

Isbn: 9789188637321

Utgivningsår:20200417

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC