Bläddra

av: Thomas Reinertsen Berg

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kartografi, kartframställning och kartprojektioner
Vad är en karta? Hur har människor föreställt sig världen genom historien och vad säger kartorna om oss själva? Thomas Reinertsen Berg tar oss på en resa från stenåldersmänniskornas mystiska symboler fram till GPS och Google Earth i en underhållande och rikt illustrerad berättelse om vetenskap och världsbilder, konst…
Köp här

Isbn: 9789179035617

Utgivningsår: 20210601

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av: Bianca Chiapponi

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kartografi, kartframställning och kartprojektioner
En rimsaga om en klok häxa som blir utsatt för elakt förtal. Boken tar upp många viktiga ämnen, såsom vikten av att ta vara på naturen, vara snäll och empatisk och hur vi kan förlåta människor som gjort oss illa.Boken behandlar också saknad och sorg på ett hoppfullt sätt och många barn relaterar till Brödena…
Köp här

Isbn: 9789197976008

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Empatia Bok och Bild

Mediatyp: BB

av: Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund

Kategorier: Forskning och informationshantering Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kartografi, kartframställning och kartprojektioner Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Kartor samlar och producerar kunskap utifrån skiftande perspektiv. Det kan gälla en bondes personliga minnen och upplevelser lika väl som formeringen av det moderna samhället. Kartor kan också användas för att klargöra arbetsdelning mellan könen eller förekomst av humleodling i det svenska agrarsamhället. Även allegori…
Köp här

Isbn: 9789185352777

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BB

av: Marjo T Nurminen

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kartografi, kartframställning och kartprojektioner
Världskartorna är den mänskliga kulturens mest fascinerande bilder. Världen tar form – den europeiska världskartans historia i tusen år dyker djupt ner i världskartans spännande historia. Boken är både ett informationspaket som bygger på ingående forskning och en konstbok som är en estetisk upplevelse och en…
Köp här

Isbn: 9789529745548

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: John Nurmisen Stiftelse

Mediatyp: BB