Bläddra

av:

Kategorier: Djurrätt Juridik Livsmedelslagstiftning Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
I Ds:n föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om…
Köp här

Isbn: 9789138248836

Utgivningsår:20190102

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Livsmedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår i Ds:n en ny lag som till sina materiella bestämmelser ligger nära UTP-direktivet (om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan). UTP-direktivet är ett sektorsspecifikt direktiv på marknadsrättens område men har sin grund i den gemensamma jordbrukspolitiken.…
Köp här

Isbn: 9789138249642

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Livsmedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
De ändringar som föreslås innebär att hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kommer att omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. De bestämmelser i livsmedelslagen som inte uttryckligen är begränsade till att gälla…
Köp här

Isbn: 9789138250358

Utgivningsår:20200306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC