Bläddra

av: Poul K. Faarup, Kenneth Hansen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Marknadsundersökning
Världen av idag är fylld med information. Statistiska data kan man dagligen få läsa i tidningar, på teve och på Internet, bland annat när det gäller opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och marknadsundersökningar. Hur ska vi förhålla oss till all dessa mängder av information? Vilka redskap passar bäst för att…
Köp här

Isbn: 9789147094400

Utgivningsår: 20101124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christer Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Marknadsundersökning
Bli ännu mer framgångsrik med hjälp av marknadsundersökningar! I den här boken delar författaren med sig av både teori och praktik kring undersökningar – erfarenheter insamlade under många år och från många olika verksamheter. Du får en rad konstruktiva förslag på vad som är värdefullt att tänka på när du står inför…
Köp här

Isbn: 9789147098194

Utgivningsår: 20120717

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Snell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Livsstil, hobby och fritid Marknadsundersökning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes i mars 2017. Enkäten skickades ut till samtliga som hade sökt ett volontäruppdrag på www.volontarbyran.org under 2016. 1811 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 32 procent.…
Köp här

Isbn: 9789198177053

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av: Ragnhild Silkoset, Ulf Henning Olsson, Geir Gripsrud

Kategorier: Dataanalys Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Forskning och informationshantering Marknadsundersökning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene. Verdien av en god undersøkelse avhenger av tilgjengeligheten av resultatene for brukeren. Metode, dataanalyse og innsikt (4. utgave) starter derfor med en innføring…
Köp här

Isbn: 9788202690649

Utgivningsår: 20210601

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Ulrika Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Marknadsundersökning
Publikundersökningar har under 2000-talet kommit att bli ett nästintill oumbärlig verktyg i många tidningars redaktionella utvecklings-arbete. Med undersökningsresultat som grund, anpassas mediernas innehåll successivt efter publikens behov och efterfrågan. Men hur har intresset för publikundersökningar sett ut…
Köp här

Isbn: 9789163721830

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC