Bläddra

av: Malin Lindmark

Kategorier: Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Personliga berättelser Psykisk hälsovård
När Malin är en 25 årig toppstudent ligger hela livet framför henne, tror hon. Men efter en lång inre stress hon inte själv var riktigt medveten om drabbas hon av psykos. Hennes hjärna överhettas av tankar som aldrig tar slut och hon drabbas av vanföreställningar där verklighet blandas med fantasi. Rätt var det är…
Köp här

Isbn: 9789198654844

Utgivningsår: 20211203

Utgivare: Tallbergs Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186819057

Utgivningsår: 20110303

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner Suvanto ger kunskap för att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos äldre samt råd om bemötande och förhållningssätt. Här finns också fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Budskapet är att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av åldrandet utan ett…
Köp här

Isbn: 9789177412861

Utgivningsår: 20201218

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Denna antologi spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. Den är uppdelad i tre delar, där den första delen berör existentiella teman och preventiva insatser. Andra delen tar upp särskilda ohälsotillstånd såsom depressions- och psykossjukdomar, konfusion och adhd. Del tre är inriktad…
Köp här

Isbn: 9789172058552

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Lennart Fredriksson, Gunnel Svedberg, Petra Svedberg, Henrika Jormfeldt, Ingela Skärsäter, Gunilla Carlsson, Reet Sjögren, Tiburtius Koslander, Erna Lassenius, Lena-Karin Gustafsson, Sonja Kulzer, Arne Rehnsfeldt, Kenneth Rydenlund, Anette Nordin, Oona Lassenius, Brita Nilsson, Susanne Syrén

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Isbn: 9789144056500

Utgivningsår: 20100708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helle Wijk, Inger Johansson, Britt Hedman Ahlström, Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Susanne Strand, Kent-Inge Perseius, Nils Sjöström, Karin Persson, Britt-Marie Lindgren, Agneta Schröder, Anniqa Foldemo, Lisbeth Kristiansen, Maria Mattsson, Lars Lilja, Ove Hellzen, Gabriella Gustafsson, Elisabet Wentz, Elisabet Alphonce, Peder Rasmussen

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Isbn: 9789144056463

Utgivningsår: 20100708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Emma Wiklund, Jimmie Trevett, Elin Engström, Herman Holm, Ullakarin Nyberg, Lo Dacke, Gustav Avelin, Pebbles Karlsson Ambrose

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Psykisk ohälsa är allt mindre skambelagt att prata om men hur ska vården, omsorgen och samhället förändras för att fungera bättre och ge livskvalitet åt fler? Här har vi samlat texter av personer i olika åldrar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, professionella och anhöriga, alla med olika bilder av psykisk hälsa…
Köp här

Isbn: 9789163980558

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Mediatyp: BC

av: Kerstin Bergh Johannesson, Tom Lundin, Doris Nilsson, Ulf Otto

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Olycksfalls- och katastrofmedicin Psykisk hälsovård Trauma och chock
Nya allvarliga händelser drabbar kontinuerligt människor runt om i världen och även i vårt land. Det gör att ämnet psykotraumatologi ständigt är aktuellt och som följd av att kunskapsmängden inom området har ökat under senare år har det blivit nödvändigt att sammanfatta det psykotraumatologiska fältet på nytt. I denna…
Köp här

Isbn: 9789144058849

Utgivningsår: 20100908

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Diana Lorenz

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Boken Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom innehåller…
Köp här

Isbn: 9789172058408

Utgivningsår: 20121001

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Bolette Frydendahl Larsen

Kategorier: Hälso- och sjukvård Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
“Hun maa anses for at være et psykisk degenereret Individ (Psykopat) med et særligt kleptomant Præg.“ Sådan konkluderede en læge i 1932, efter at have foretaget en mentalundersøgelse af 18-årige Lily, der var anbragt på Vejstrup Pigehjem, Danmarks første statslige opdragelsesanstalt for piger. Ved hjælp af…
Köp här

Isbn: 9789188899798

Utgivningsår: 20191217

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Åldrandets psykologi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Var femte person över 65 år beräknas lida av psykisk ohälsa. Dit hör bland annat depression, ångesttillstånd, substansbrukssyndrom och psykossjukdomar. Men trots att så många äldre drabbas uppmärksammas denna ohälsa betydligt mindre än till exempel demenssjukdomar. Många får inte heller den vård och omsorg de…
Köp här

Isbn: 9789177411093

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186539429

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Lisbet Palmgren

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Lisbet Palmgren ger en personlig beskrivning av hur psykotiska, ofta schizofrena, och våldsamma patienter vårdats vid Fruängskliniken utanför Stockholm. Genom en människovärdig behandling, uppbyggd på en kombination av miljöterapi och individualterapi, ville man skapa ett klimat som på sikt skulle göra det möjligt för…
Köp här

Isbn: 9789172976689

Utgivningsår: 20040524

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnel Hensing, Kristina Holmgren, Lisa Björk, Christina Andersson, Monica Bertilsson, Cecilia Björkelund, Louise Danielsson, Ingibjörg Jonsdottir, Lena Mårtensson, Christian Ståhl, Ellinor Tengelin

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Arbetslivet är en central arena för att främja den psykiska hälsan. Psykisk hälsa i arbetslivet handlar om hur psykisk ohälsa och hälsa relaterar till arbetsplatsens villkor. Vad utmärker en god arbetsplats vad gäller organisering, struktur och ledarskap? Och vilka möjligheter finns för den enskilde att leva upp till…
Köp här

Isbn: 9789144142333

Utgivningsår: 20210706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Heidi Hjelmeland

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Samhällsmedicin och preventiv medicin
Etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for selvmordsforebygging har ikke selvmordsraten gått ned. I boka Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om utfordres det rådende «sannhetsregimet», der kun kvantitativ forskning aksepteres og suicidalitet…
Köp här

Isbn: 9788202606657

Utgivningsår: 20220104

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144013695

Utgivningsår: 20010130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Moberg

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Det finns oändliga mängder kunskap, också hos behandlare och ansvariga myndigheter, om hur viktigt det är att lyssna till de anhöriga. Gång på gång betonas vikten av ett gott samarbete mellan psykiatrin och de sjukas sociala nätverk. Ändå fungerar detta samarbete sällan bra i praktiken.   I Vara anhörig beskriver Åsa…
Köp här

Isbn: 9789175885735

Utgivningsår: 20050412

Utgivare: Bokförlaget DN

Mediatyp: BB

av: Jasper Gibson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
‘Astonishing’ Stephen Fry’Exceptional’ Douglas Stuart, author of the Booker Prize-winning SHUGGIE BAIN’Now is the time for this book’ DBC Pierre, author of the Booker Prize-winning VERNON GOD LITTLE’Funny. Disturbing. Brilliant’ Lily AllenFunny, smart, damaged, Tom is…
Köp här

Isbn: 9781474616096

Utgivningsår: 20220505

Utgivare: Orion Publishing Group

Mediatyp: BC

av: Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve, Thomas Brante, Aant Elzinga

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Det psykiska lidandet är omfattande i millennieskiftets Sverige. Utbrändhet, stressrelaterat trötthetssyndrom, depression, självskärande, övervikt, anorexi, asperger och ADHD är bara några av namnen. Den allt starkare medikaliseringen och psykiatriseringen av människors psykologiska och sociala problem gör att…
Köp här

Isbn: 9789171732385

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
En snäll mormor i blommig klänning och uppsatt hår som passar barnbarnen och bjuder på småkakor. Det är en inte helt ovanlig bild av hur äldre är och bör vara. Men vad händer när det visar sig att mormor har missbruksproblem? Eller när farfar inte vill leva längre? Äldre med psykisk ohälsa hamnar ofta mitt emellan…
Köp här

Isbn: 9789172057890

Utgivningsår: 20120202

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Särskilda rättsområden
Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i…
Köp här

Isbn: 9789138248881

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
En översikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Översikten har sammanställts av docnet Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, under medverkan av professor emerita Siv Fischbein och professor Jan-Eric Gustafsson.
Köp här

Isbn: 9789138234679

Utgivningsår: 20101108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138234686

Utgivningsår: 20101108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Självmord betraktades länge som ett brott. Livet var en gåva från Gud och kunde inte avvisas. I dag är synen en annan men frågan är fortfarande känslig och svår att tala om. Ett självmord leder till sorg och skuldkänslor hos de efterlevande. Motiv och metoder har skiftat och i sin nya bok visar Bo Andersson hur olika…
Köp här

Isbn: 9789174376845

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Parvin Pooremamali

Kategorier: Arbetsterapi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Migration, immigration och emigration Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykisk hälsovård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
English abstract The purpose of the thesis was to explore the cultural views of reality embedded in experiences and perceptions of occupational therapy made by Middle Eastern clients with mental health disorders and their occupational therapists. The challenges of diversity related to occupational well-being in the…
Köp här

Isbn: 9789171044341

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Cecilia Asp

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
“Varje gång depressionerna och ångesten bet sig fast så hårt att jag inte ville leva längre fanns Patrick också kvar, ibland i timmar, så att han var försäkrad om att jag kunde lägga mig och sova utan demoner. Återigen hasade jag mig ifrån datorn. Vad Patrick inte visste den här gången var att jag kröp på knäna…
Köp här

Isbn: 9789175330037

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: PaperTalk

Mediatyp: BC