Bläddra

av: Charlotta Rosman Nissen, Maria Johnsson, Lena Petersson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Att läsa eller höra någon berätta om Mose uttåg ur Egypten fastnar inte lika starkt som upplevelsen av att själv få vandra med Mose genom Röda havet. Vi kommer helt enkelt ihåg mer när vi kopplar lärande till upplevelser.  I den här metodboken bjuder vi på lärandeupplevelser i form av vandringar. Vandringar som…
Köp här

Isbn: 9789152638378

Utgivningsår: 20200918

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173154673

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Rune Larsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik. Kunskap är ett sätt att leva! Här presenteras några av de bärande tankarna om lärande och undervisning hos den amerikanske religionspedagogen Thomas H. Groome.
Köp här

Isbn: 9789152647042

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Elin Redin, Rakel Brandt, Sofia Ödman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Dela tro och Bibel med varandra oavsett ålder! Hemmakyrka är hjälpen för grupper med blandade åldrar, exempelvis hemgruppen eller familjen, som längtar efter att läsa Bibeln tillsammans. Genom sin kreativa utformning erbjuds ett stort utbud av perspektiv och uttryck, vilket gör att alla har något att bidra med i mötet…
Köp här

Isbn: 9789198433883

Utgivningsår: 20210409

Utgivare: EFS

Mediatyp: BE

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Tack vare Martin Krauklis förtjänstfulla nyöversättning finns nu Martin Luthers Stora katekes, tillgänglig i modern, svensk språkdräkt. Martin Luthers Stora katekes som gavs ut i bokform i april 1529, ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (dess grundläggande dokument) och är den äldsta av de lutherska…
Köp här

Isbn: 9789151403526

Utgivningsår: 20170710

Utgivare: Bokförlaget Robert Larson

Mediatyp: BC

av: Sören Johansson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Räddningen för den som vill dramatisera, men inte har obegränsat med tid till att leta manus och öva repliker. Boken innehåller 34 korta dramer, som går att öva in på ca en timme. Varför inte träffs en timme före gudstjänst och öva in ett drama som passar söndagens predikan? Kort och gott.
Köp här

Isbn: 9789189036291

Utgivningsår: 19990115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Marie Rosenius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Teologi
Utifrån den allmänkyrkliga traditionen att människor genom dopet blir iklädda Kristus och infogade i Kristi kropp, är delaktighet en given aspekt i gudstjänst och kyrka. Likafullt är frågan hur delaktighet ska förstås och främjas i praktiken komplex. Nutida ambitioner att verka för delaktighet har inte minst…
Köp här

Isbn: 9789177771852

Utgivningsår: 20210721

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett material för kyrkans barnverksamhet, exempelvis miniorträffarna. Materialet ger förslag till 20 träffar, lämpliga för höstterminen. (De avslutande träffarna har jultema.) Varje träff innehåller: • Förslag på text att läsa ur Stora Berättarbibeln, alternativt en nyskriven berättelse som inkluderats i…
Köp här

Isbn: 9789173153621

Utgivningsår: 20121115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Anders Hedman, Astrid Ståhlberg

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Det kreativa skapandet berör flera sinnen och plötsligt får texten liv och ger ett personligt tilltal. Förhållningssättet lockar fram skratt och nyfikenhet och bidrar till växt i vardagen. Ingen vet på förhand vilka nya insikter och upplevelser texten kommer att ge var och en. Skapande bibelsamtal har stor tilltro till…
Köp här

Isbn: 9789173156011

Utgivningsår: 20210125

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Katolska Kyrkans Katekes är den katolska kyrkans officiella sammanfattning av läran. Den är en i det närmaste outtömlig skatt för den som vill fördjupa sig i den kristna tron. Den sedan flera år efterlängtade nyutgåvan står i överensstämmelse med den normerande latinska utgåvan från 1997 som promulgerades av påven…
Köp här

Isbn: 9789185608256

Utgivningsår: 20101223

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Jerome W. Berryman

Kategorier: Aspekter av religion Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Godly play – heliga berättelser i GT är den första boken om John Berrymans bibelberättarmetodik på svenska. Att ge barn ett språk för att tänka på, tala om och uttrycka kristen tro – det är syftet med Godly play, ett förhållningssätt och en metod för att förmedla Bibelns berättelser. En Godly play-samling är en helhet:…
Köp här

Isbn: 9789152634059

Utgivningsår: 20140430

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Jonas Eek

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Stanna i vattnet är en hoppfull och realistisk bok om Svenska kyrkans möte med den kommande generationens ungdomar och ett bidrag in i samtalet om konfirmandarbetet. Här presenteras en rad utmaningar, möjligheter och reflektioner. Varför ska man konfirmeras? Vilken mening och innebörd har konfirmationen? Det är en…
Köp här

Isbn: 9789152638644

Utgivningsår: 20210205

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Paul Persson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
What Would Jesus Do? Den välkända frågan är inte så lätt att besvara om man inte kan så mycket om vem Jesus var och vad han gjorde. I detta material presenteras ett upplägg för ett konfirmandläger, som gärna (men inte nödvändigtvis) kan vara förlagt till påsken. Konfirmanderna får hitta fram till svaret genom att först…
Köp här

Isbn: 9789173155106

Utgivningsår: 20170215

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
KATOLSKA KYRKANS LILLA KATEKES, som jag nu lägger fram inför den Katolska Kyrkan, utgör en trogen och pålitlig syntes av den Katolska Kyrkans katekes. Den innehåller en koncis sammanställning av alla Kyrkans väsentliga och grundläggande trossatser och utgör därför, som min företrädare önskat, ett slags vademecum som…
Köp här

Isbn: 9789186428310

Utgivningsår: 20061130

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BB

av: Jerome W. Berryman

Kategorier: Aspekter av religion Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Godly play – Liknelser och julens liturgiska berättelser innehåller berättelser om advent och jul och liknelser ur Nya testamentet. I Godly play vill man ge ett språk för att tänka, tala om och uttrycka kristen tro. Barnen bjuds in att delta i berättelserna och att undra tillsammans. I leken – ett naturligt och tryggt…
Köp här

Isbn: 9789152636619

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Beverhjelm, Rickard Bonnevier

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Guide till konfirmandbibeln 3.0 är en ledarbok för dig som arbetar med konfirmander och är en uppdaterad version och anpassad till Konfirmandbibeln 3.0. Här finns input hur du som ledare kan arbeta med »loggboken«, de 48 första sidorna i Konfirmandbibeln, försättsbladen till varje bibelbok samt med bibels berättelser…
Köp här

Isbn: 9789152638408

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Reftel, Johan Reftel

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Utrustad innehåller tio lektioner som kan hjälpa dina frivilligledare (faddrar, assistenter, juniorledare och liknande) att utvecklas som ledare. Tanken är att ledarutbildningen ska ge faddrarna en bred bas att stå på, med lite kunskap inom många områden. Man ska inte stå handfallen som ledare, oavsett vilken situation…
Köp här

Isbn: 9789173151221

Utgivningsår: 20050115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Michael Henesy

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
En natt drömde Elof Sundin att han mötte Gud. “Fantastiskt” tänkte Elof. “Nu kan jag få svar på alla mina frågor.” Många av oss skulle nog fråga precis som Elof om vi fick chansen: Varför griper Gud inte in och ställer allt till rätta? Varför hittar inte vetenskapen Gud? Varför visar Gud sig…
Köp här

Isbn: 9789187273230

Utgivningsår: 20160501

Utgivare: Katolska Pedagogiska nämnden

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett material för kyrkans barnverksamhet, exempelvis miniorträffarna. Materialet ger förslag till 20 träffar, lämpliga för vårterminen. (Träffar med påsktema är inkluderade.) Varje träff innehåller: • Förslag på text att läsa ur Stora Berättarbibeln, alternativt en nyskriven berättelse som inkluderats i…
Köp här

Isbn: 9789173153874

Utgivningsår: 20130115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Johan Herbertsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Swebilii katekes från 1689 är ett unikt dokument som Sveriges första riksnormerande katekes. Under mer än 120 år präglade den svenskt kyrkoliv, hem och skola. Katekesen är fylld med gedigen teologisk kunskap, skickligt och vackert återgiven i frågor och svar. Svaren är ibland, med pedagogisk finess, utformade i…
Köp här

Isbn: 9789187439490

Utgivningsår: 20180703

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BH

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Denna klassiska lärobok i den heliga kristna tron är fortsatt lika aktuell som när den utkom för första gången 1529. Texten återges såsom den först utkom, utan de förklaringar som sedan ofta varit vanliga att bifoga.
Köp här

Isbn: 9789172381384

Utgivningsår: 19920501

Utgivare: Församlingsförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett material för barnverksamheten, exempelvis kyrkans miniorträffar. Detta är sjätte och sista delen, med 20 träffar för en ny vårtermin. Träffar med påsktema är inkluderade. Materialet ger förslag till 20 träffar. Varje träff innehåller: • Förslag på text att läsa ur Stora Berättarbibeln, alternativt en…
Köp här

Isbn: 9789173154291

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett praktiskt och inspirerande material för kyrkans barnverksamhet, exempelvis miniorgruppen. Karibo del 5 ger förslag till 20 träffar, lämpliga för höstterminen. Några av träffarna har jultema. Varje träff innehåller: • Förslag på bibelberättelse eller en nyskriven berättelse • Samtalsfrågor • Veckans…
Köp här

Isbn: 9789173153973

Utgivningsår: 20130815

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Torbjörn Aronson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pedagogik Pedagogik: historia Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Samhälle och samhällsvetenskap
Visste du att Ansgar var företståndare för en klosterskola innan han reste på missionsresa från klostret Corvey till Birka på Björkön i Mälaren? Eller att Hjalmar Branting och Olof Palme gick på kristna friskolor? Detta och mycket mer får du veta när du läser boken du just nu håller i din hand. Boken har en kronologisk…
Köp här

Isbn: 9789188430106

Utgivningsår: 20161021

Utgivare: Livets Ords Förlag (Areopagos)

Mediatyp: BC

av: Charlotta Ingerholt, Tina Pederson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Allmänna vägar och privata utflykter består av tre delar: Del 1 presenterar tankar kring kunskapssyn, människosyn och pedagogisk grundsyn. Del 2 sammanfattar skolans kyrkliga historia och visar hur kyrkans nutida samarbete med skolan ryms inom läroplanen. Del 3 innehåller tio visningar, som kan användas som underlag…
Köp här

Isbn: 9789173156110

Utgivningsår: 20210816

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Kristina Reftel, Johan Reftel

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
100 tips till ledaren – måltidssånger, andaktstips, dramaidéer, lägerbus och mycket mer! Hundringen hjälper dig när du snabbt behöver ett uppslag till kvällsandakten, när det är dags för spexkväll, när du vill sätta ihop ett bra drama, när du vill skriva något vackert i någons Bibel eller när du behöver en kul…
Köp här

Isbn: 9789173154734

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett material för kyrkans barnverksamhet, exempelvis miniorträffarna. Materialet ger förslag till 20 träffar, lämpliga för höstterminen. (De avslutande träffarna har jultema.) Varje träff innehåller: • Förslag på text att läsa ur Stora Berättarbibeln, alternativt en nyskriven berättelse som inkluderats i…
Köp här

Isbn: 9789173153379

Utgivningsår: 20110115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Caroline Klintborg

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Caroline Klintborg har under flera år i sin roll som universitetslärare och som forskare i kontakten med medarbetare i församlingar mött en önskan att inom ramen för ämnet religionspedagogik få svar på frågan: Hur ska vi göra för att nå fram till människor? Denna pedagogikens hur-fråga är kanske den av de didaktiska…
Köp här

Isbn: 9789173156097

Utgivningsår: 20210816

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Undervisning är en viktig aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Som pedagogiska hjälpmedel har katekeser (av det grekiska ordet för undervisning) utarbetats. Dessa kate­keser är ofta skrivna enligt mönstret: frågor svar. Den mest kända katekesen i vårt samhälle är Martin Luthers Lilla katekes. I Svenska kyrkans…
Köp här

Isbn: 9789177771067

Utgivningsår: 20191024

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Modéus, Johan Reftel, Marie Wadström, Svante Gordh

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
För gruppledaren finns detta handledningshäfte, med praktiska tips och råd kring hur arbetet med upptäckargrupperna kan läggas upp. Deltagarna i upptäckargrupperna kan vara nya i församlingen likaväl som trotjänare. Alla har utbyte av att få reflektera kring sina egna gåvor och på vilket sätt de kan få komma till…
Köp här

Isbn: 9789173153423

Utgivningsår: 20110105

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Nate Morgan Locke

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Om du fick fråga Gud en sak och visste att han skulle svara, vad skulle du då fråga? Alla har vi stora frågor om livet, universum, Gud och oss själva. Soul är ungdomsversionen av kursen Upptäckten för vuxna (ursprungligen Christianity Explored). Materialet bygger på omfattande återkoppling från tusentals människor runt…
Köp här

Isbn: 9789198718812

Utgivningsår: 20211213

Utgivare: Reformedia

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
I den av Svenska Katolska Akademien utgivna serien Svenska katolska klassiker i faksimil publiceras äldre särskilt värdefulla och eftersökta svenska katolska skrifter som sedan länge varit ur tryck. Nytrycken är kompletta och läsliga, men bygger på skannade förlagor, varför diverse onöjaktigheter i trycket kan…
Köp här

Isbn: 9789174636598

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Bo Brander

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Jesus, min Herre och min Gud är en undervisning om den kristna tron sådan som den formats och funnits genom historien och så som den kommer till uttryck i dagens värld. Författaren, Bo Brander, vägleder oss efter trosbekännelsens ord. Vid dop och gudstjänster över hela jorden ljuder den ständigt som en sammanfattning…
Köp här

Isbn: 9789177771364

Utgivningsår: 20200211

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett material för kyrkans barnverksamhet, exempelvis miniorträffarna. Materialet ger förslag till 20 träffar, lämpliga för vårterminen. (Träffar med påsktema är inkluderade.) Varje träff innehåller: • Förslag på text att läsa ur Stora Berättarbibeln, alternativt en nyskriven berättelse som inkluderats i…
Köp här

Isbn: 9789173153478

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Nate Morgan Locke

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Om du fick fråga Gud en sak och visste att han skulle svara, vad skulle du då fråga? Alla har vi stora frågor om livet, universum, Gud och oss själva. Soul är ungdomsversionen av kursen Upptäckten för vuxna (ursprungligen Christianity Explored). Materialet bygger på omfattande återkoppling från tusentals människor runt…
Köp här

Isbn: 9789198718805

Utgivningsår: 20211213

Utgivare: Reformedia

Mediatyp: BC

av: Chrys. C Caragounis

Kategorier: Aspekter av religion Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Nya testamentet Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Den här boken handlar om aposteln Paulus undervisning. Trots att denna ryms i ett fåtal ganska korta traktater/brev, är innehållet så rikt, så nyanserat och så iögonenfallande. I de här breven behandlar han Guds hela rådslut, så som han gjorde vid sitt möte med de äldste i Efesos (Apg 20:27). Han talar till oss om Guds…
Köp här

Isbn: 9789198412345

Utgivningsår: 20180516

Utgivare: XP Media

Mediatyp: BB

av: Gunilla Möller

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna har länge varit populär – att olika människor lär in på olika sätt, genom bild, musik, logik, språk osv. Men hur omsätter man teorin i praktiken? Gunilla Möller har sammanställt sina bästa tips efter många års arbete där olika intelligenser har varit…
Köp här

Isbn: 9789173153492

Utgivningsår: 20120115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Beta Åhrman Ekh, Stefan Klint, Jonas Eek

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Via Mystica : vägledning är lärarhandledningen till Via Mystica, Konfirmandens bok och innehåller allt som konfirmandarbetslaget behöver för att arbeta effektivt med den nya och mycket uppskattade konfirmandboken. Här finns fördjupande texter om Via Mysticas upplägg och innehåll, inspiration för föräldraträffen,…
Köp här

Isbn: 9789152639153

Utgivningsår: 20220404

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC