Bläddra
Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Samhällsvetenskaplig forskning äger vanligen rum ytterst stillsamt, bland högar av papper och böcker, vid datorskärmar och på seminarier. Men ibland händer det något. En dag kan man få tag i en text som hjälper en att skärpa blicken, få ordning på intrycken och energi nog att börja argumentera. Materialet faller på…
Köp här

Isbn: 9789197903998

Utgivningsår: 20131001

Utgivare: Égalité, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Anders Bolling, Erik Esbjörnsson

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Sociologi Sociologi och antropologi
Europas södra grannkontinent står inför en enorm omdaning. Nästan hela världens folkökning fram till nästa sekelskifte kommer att äga rum i Afrika. Fyra av tio människor kommer att vara afrikaner och om rätt beslut fattas, i Afrika och i omvärlden, väntar en bonus som kan få kontinenten att äntligen lyfta. Men dessa…
Köp här

Isbn: 9789177750178

Utgivningsår: 20180911

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Ann Ch. Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Lena Abrahamsson, Göran Ahrne, Gunnar Aronsson, Jonas Axelsson, Birgitta Eriksson, Bengt Furåker, Lena Gonäs, Maiwor Grundh, Henrietta Huzell, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson, Jan Johansson, Jörg W. Kirchhoffeer, Camilla Kylin, Patrik Larsson, Margareta Oudhuis, Åke Sandberg, Egil J. Skorstad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Isbn: 9789186743468

Utgivningsår: 20150610

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Irving Palm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi
Att hamna mellan stolarna har blivit ett talesätt som ofta används för att beskriva hjälpbehövande människors problem inom den offentliga sektorn i Sverige. Utvecklingen inom stora delar av välfärdssektorn under senare delen av 1900-talet med bland annat kommunalisering och diversifiering av vissa delområden fick…
Köp här

Isbn: 9789178443932

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Denna bok ger en första introduktion till studiet av social kontroll. Den tar upp såväl teoretiska perspektiv som konkreta exempel på hur social kontroll utövas inom områden som skola och kamratgrupper, arbetsliv och ekonomi samt polis och kriminalvård. Som lärobok kan den användas på grundläggande nivå i sociologi,…
Köp här

Isbn: 9789147094684

Utgivningsår: 20110105

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Hänsyn ska tas till barnets bästa när föräldrarna inte kommer överens! Det händer att barn inte får den vård eller det stöd de behöver därför att vårdnadshavarna inte kan enas. Här föreslås ändringar i föräldrabalken och socialtjänstlagen så att detta blir möjligt, även i fall där endast en av vårdnadshavarna…
Köp här

Isbn: 9789138235355

Utgivningsår: 20110216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172670129

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Stefan Svallfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Psykologi: känslor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Med denna bok avslutas en trilogi om forskandets och det intellektuella livets mänskliga villkor. Kunskapens människa: Om kroppen, kollektivet och kunskapspolitiken (2012) handlade om kroppens, emotionernas och de sociala relationernas betydelse för kunskapsproduktionen. Särskilt fokus fästes på teamet som den…
Köp här

Isbn: 9789173591249

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Danielsson

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Sveriges riksdag bestämmer sig vid slutet av 1940-talet för att storsatsa på det svenska flygvapnet. Saab i Linköping får uppdraget att bygga ett stort antal militära flygplan på kortast möjliga tid. Men bristen på verkstadskunniga arbetare i Sverige sätter käppar i hjulen för Saab och den enda utvägen är att rekrytera…
Köp här

Isbn: 9789198268461

Utgivningsår: 20170506

Utgivare: Dibb förlag, Printon

Mediatyp: BB

av: Juhani Tarkkonen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämisen yhteistoimintaelin, lakisääteiseltä nimeltään työsuojelutoimikunta, toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä edustuksellista yhteistoimintaa. Työsuojelun yhteistoimintaelimen tärkein tehtävä on tuottaa työnantajan ja henkilöstön välisiä sosiaalisia…
Köp här

Isbn: 9789515794765

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BB

av: Lina Eklund

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Spel och vadslagning online
Playing digital games, video- and computer games, is one of the fastest growing contemporary leisure activities; today engaging a wide variety of users. This thesis is about taking part in digital games together with others. Lina Eklund, in four different yet related studies, explores who plays digital games together…
Köp här

Isbn: 9789187235122

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gunnar Andersson, Thomas Brante, Christofer Edling (red)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
I denna specialutgåva, i samarbete med tidskriften Sociologisk Forskning, publiceras 14 framstående sociologers beskrivning av sociologins utvecklingsförlopp, som ger en bred bild av ämnets historia och villkor, som ett avstamp inför den svenska sociologins framtida inriktning.Läs mer”Sociologin är inte på väg…
Köp här

Isbn: 9789147115037

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Eva-Lotta Hultén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
I Resan från mörkrets hjärta försöker journalisten Eva-Lotta Hultén förstå ondskan – alltifrån krafterna som ligger bakom tortyr och folkmord till vardagsondskan i skolan eller på arbetsplatsen. Hon går tillbaka till Tyskland under nazitiden, till Rwanda och Irak. Hon granskar kända socialpsykologiska experiment…
Köp här

Isbn: 9789170376726

Utgivningsår: 20130322

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Britta Högberg

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Det talas ofta om vårt samhälles behov av kunskap, kvalitet och kompetens på olika områden. Men perspektivet på vad detta innebär är ibland väldigt snävt och därtill ofta frikopplat från reflektion över kunskapens samhälleliga och institutionella förutsättningar. En av kunskapspolitikens grundfrågor är ju vilken…
Köp här

Isbn: 9789171734761

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172672383

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Torild Carlsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
  Med 25 000 sålda böcker i ryggen kommer nu en modern arbetsmarknadsbok. Torild Carlsson brinner för att sätta människor i arbete. Han är innovatör, entreprenör, forskare och flitig föreläsare i arbetsmarknadsfrågor. Boken som kommer att förändra hur vi ser på arbetsmarknaden och vår roll i den. Efterlängtad…
Köp här

Isbn: 9789188439185

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld, Livonia Print, Riga

Mediatyp: BC

av: Fanny Jonsdottir

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociologi Sociologi och antropologi
Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. Studiens syfte är att få ett underlag för att diskutera om förskolan är en miljö som verkar för alla…
Köp här

Isbn: 9789197653770

Utgivningsår: 20160607

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Isobel Hadley-Kamptz

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid Våld i samhället
Sport, våld och maskulinitet har följts åt från antiken in i vår tid. Tydliga exempel i dag är populariteten för kampsporter och fulla fotbollsläktare med aggressiva ramsor. Firmorna i supporterkulturens marginaler kan ses som skrattspeglar av vanliga manlighetsnormer. Ändå har samhällets acceptans för våld aldrig…
Köp här

Isbn: 9789177030454

Utgivningsår: 20170313

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Inga-Lisa Sangregorio

Kategorier: Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Det är skam, det är en fläck på Sveriges baner att du omyndigförklaras på din dödsbädd. Våra fri- och rättigheter har aldrig förr varit så många, och vår valfrihet aldrig tidigare så stor. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen närmar sig som vi berövas rätten att besluta om det som återstår av våra…
Köp här

Isbn: 9789187935329

Utgivningsår: 20160120

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Gunneriusson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Sociala nätverk har som forskningsområde kommit att attrahera alltmer uppmärksamhet under de senaste åren. Begreppet har nämnts såväl i samhälldebatten i stort som i den trängre akademiska diskussionen. Någon konsensus om vad sociala nätverk innebär och har inneburit har långtifrån alltid infunnit sig. Föreliggande bok…
Köp här

Isbn: 9789150615531

Utgivningsår: 20021123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Jenny Alsarve, Åsa Lundqvist, Christine Roman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Hur ska föräldrar på bästa sätt kunna kombinera sitt förvärvsarbete med familjelivet? I dag är den diskussionen omfattande, men frågorna och svaren förutsätter ofta att det finns två vuxna i hushållet. Vad händer när familjen ska försörjas av en vuxen, som inte sällan har ensamt ansvar för barnets, eller barnens,…
Köp här

Isbn: 9789140694874

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Genusvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi
Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men kommunikationen mellan dessa fält har varit bristfällig, och ålder som begrepp har därför inte blivit tillräckligt problematiserat och teoretiserat. Denna bok fyller kunskapsluckan genom att introducera forskningsfältet…
Köp här

Isbn: 9789144120942

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189078758

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Eva Enderström

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Vad händer i kroppen när man dör? Hur upplever den döende sin dödsprocess? Hur mycket klarar kroppen innan man dör? Varför är döden och självmord tabu? Vilka är de vanligaste självmordsmetoderna? Vilka regler gäller för dödshjälp? Hur dog folk förr i tiden? Varför förnekar människor sin egen död? Vad är meningen med…
Köp här

Isbn: 9789175691183

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Josefin Olevik

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
I april 2016 blev det lagligt för ensamstående kvinnor att skaffa barn med landstingets hjälp. Vägen dit har varit lång men logisk, skriver Josefin Olevik som själv åkte till Danmark för att bli gravid. På 50-talet bodde 30 procent av de ”oäkta” barnen på barnhem eller i fosterhem och fram till 1973 var en ogift mor…
Köp här

Isbn: 9789177785613

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Storytel Dox

Mediatyp: BC

av: Anna Danielsson Öberg, Tommy Öberg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Industriavtalet har varit lönemarknadens fasta punkt alltsedan lönerörelsen 1998. Omstritt och hårt kritiserat, ändå lönebildningens centrum. Men ingenting, inte ens Industriavtalet, lever för evigt. Den svåra frågan är därför inte om utan hur modellen ska förnyas eller förändras. Avtalsrörelsen 2016 blir ett test av…
Köp här

Isbn: 9789186743512

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Søren Barlebo Wennerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Socialkonstruktivism -positioner, problem och perspektiv Boken är en klar och pedagogisk introduktion i socialkonstruktivism – ett av de dominerande synsätten när det gäller förhållandet mellan natur och kultur.
Köp här

Isbn: 9789147095872

Utgivningsår: 20100527

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Åldersblindhet i stället för ålderism i arbetslivet! En kunskapsöversikt över förutsättningarna och hindren för ett längre arbetsliv för äldre och en höjning av den faktiska pensionsåldern.Dagens statistik visar att äldre personer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Andelen sysselsatta i åldern 55-64…
Köp här

Isbn: 9789138237212

Utgivningsår: 20120516

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hartmut Rosa

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Denna bok innehåller tre essäer av den tyske sociologen Harmut Rosa om fenomenet social acceleration. Enligt Rosa känntecknas moderniteten av en erfarenhet av historiens, samhällets, kulturens, livets och till och med själva tidens dynamisering och acceleration. Han skiljer mellan tre former av acceleration: “den…
Köp här

Isbn: 9789171734273

Utgivningsår: 20140326

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172670952

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Zygmut Bauman, Tim May

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Alla har vi känt oss delaktiga i eller uteslutna ur en viss social gemenskap. Alla har vi stått inför svårigheter att välja hur vi ska leva våra liv. Alla har vi blivit förälskade eller önskat att bli älskade. Genom diskussioner av sådana vardagliga upplevelser ger Zygmunt Bauman och Tim May i denna bok en klargörande…
Köp här

Isbn: 9789173744058

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Gert Nathaliespappa

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Författaren, Gert Nathaliespappa, arbetar som rekryteringskonsult på rekryterings- och bemanningsföretaget Jobbklar Sverige AB. Jobbklar arbetar med rekrytering, personalbemanning och med Stöd och Matchning för arbetssökande, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Boken ”Korta din väg till arbete! – Att Vilja, våga, välja…
Köp här

Isbn: 9789198277876

Utgivningsår: 20151220

Utgivare: Öraholma bok & skrivstudio, Öraholma bok & skrivstudio, Hässleholms TRyckshop AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343652

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott t.o.m. år 2012.
Köp här

Isbn: 9789187335143

Utgivningsår: 20131007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Roland Paulsen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Denna bok finns även som e-bok med ISBN 9789140681690 och går att köpa via nätbokhandeln. Behovet av arbete har tack vare den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre än idag. Ändå arbetar vi mer än vad man gjort under större delen av den mänskliga historien. I arbetssamhället arbetar man inte för att producera…
Köp här

Isbn: 9789140671370

Utgivningsår: 20100730

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sherry Turkle

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Att föra ett samtal mellan fyra ögon är det mest mänskliga – och mest förmänskligande – av allt vi gör. Genom att skänka varandra vår fulla uppmärksamhet lär vi oss att lyssna. Det är då vi utvecklar vår förmåga till empati. Det är då vi upplever glädjen över att bli hörda, att bli förstådda. Och att samtala utvecklar…
Köp här

Isbn: 9789171734891

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB