Bläddra

av:Moa Candil

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
/LÄTTLÄST/ Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit det är bara hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.   Vilka lagar är extra…
Köp här

Isbn: 9789188073990

Utgivningsår:20210512

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BB

av:Johan Norberg, Birgitta Ohlsson, Daniel Poohl, Susanne Nyström, Bengt Westerberg, Andreas Johansson Heinö, Bartosz Stroinski, Lisa Pelling, Olle Wästberg, Hanna Wagenius, Patrik Oksanen

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Efter andra världskrigets fruktansvärda fasor var världssamfundet överens: aldrig mer. Under efterkrigstiden valdes förhandlingsbord framför slagfält, frihandel framför tullar och flera konventioner och rättighetskataloger antogs för att under överskådlig tid skydda enskilda individer från majoritetens förtryck. Den…
Köp här

Isbn: 9789187379857

Utgivningsår:20210922

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

av:Karl-Olov Arnstberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Efter demokratin innehåller sju essäer som alla på något sätt tar upp hur demokratiska nationer fungerar och demokratins koppling till nationalism respektive globalism. Populismen påstås hota demokratin. Är det sant? Vilken koppling har vänsterns politik med sovjetiskt trettiotal? Hur styrs vi av identitetspolitiken…
Köp här

Isbn: 9789198335767

Utgivningsår:20190701

Utgivare: Debattförlaget

Mediatyp: BB

av:Steven Levitsky, Daniel Ziblatt

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Donald Trumps presidentmandat har väckt en fråga som många av oss aldrig trodde att vi skulle ställa: Är den amerikanska demokratin i fara? Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, som har ägnat mer än tjugo år åt att studera demokratiers sammanbrott i Europa och Latinamerika, menar att svaret är ja. Demokratier går inte…
Köp här

Isbn: 9789144140438

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Daniel Lindvall, Kjell Vowles, Martin Hultman

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och…
Utgått

Isbn: 9789188589354

Utgivningsår:20200127

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Olle Wästberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
 Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Olle Wästberg, tidigare ordförande i den statliga Demokratiutredningen, ser riskerna och möjligheterna till räddning.   Sverige är inte immunt mot sådana antidemokratiska omvälvningar som skett åtskilliga länder där populistiska partier vuxit sig starka. …
Köp här

Isbn: 9789189323100

Utgivningsår:20210421

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av:Erik Lidström

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Vi är stolta över vår demokrati i Sverige. Vi vill dessutom att den ständigt ska fördjupas, breddas, spridas, värnas. Men vad är demokrati? Vad är representativ demokrati? Här är begreppen milt sagt oklara. Och varför är så många så missnöjda med både vårt politiska system och med samhällsutvecklingen i stort?   Denna…
Köp här

Isbn: 9789189231887

Utgivningsår:20210210

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Kinna Skoglund, Adam Sjöborg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Från prisade aktivister till världsledare. Tolv samtal, tretton personer. Alla arbetar de aktivt för en hållbar värld där de har gjort sina röster hörda. Deras handlingar ger inspiration och hopp för en framtid i demokratins och hållbarhetens namn. Ta del av deras tankar och idéer om vårt samhälle och…
Köp här

Isbn: 9789178856473

Utgivningsår:20220308

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BB

av:Magnus Blomgren, Anders Burman, Sandra Grahn, Staffan I. Lindberg, Anna Lührman, Erland Mårald, Malin Rönnblom, Josefin Rönnbäck

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Demokrati är ingen självklarhet. Idén om demokrati i betydelsen folkstyre går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos. Samtidigt har det under demokratins hela historia…
Köp här

Isbn: 9789173272810

Utgivningsår:20200930

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av:Moa Candil

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
/LÄTTLÄST/ Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit det är bara hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.   Vilka lagar är extra…
Köp här

Isbn: 9789189149007

Utgivningsår:20210512

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BB

av:Kjell Östberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
I år firar den svenska demokratin hundra år. Många ser detta som slutet på en given utveckling. Kjell Östberg skriver istället levande om hur vår demokrati är ett resultat av att människor sluter sig samman i kamp för att gemensamt skapa förändring, från Sundsvallsstrejken 1879 till Fridays for future idag.
Köp här

Isbn: 9789177751632

Utgivningsår:20210511

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

av:Sofia Näsström

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
»Språket är enkelt, klart och chosefritt här är en akademiker som kan skriva för just folket.« Dagens Nyheter »Demokratin kommer i någon form att leva vidare, men frågan vi alla måste ställa oss är vilken demokrati det är vi vill ha. Sofia Näsströms bok är en lika förträfflig som lättläst introduktion till möjliga…
Köp här

Isbn: 9789177894759

Utgivningsår:20210315

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Ludvig Beckman

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Från höger och vänster framträder just nu rörelser i Sverige och i många andra länder som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunnet uttryck för folksuveränitet och är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men vilka är ”folket” i folkstyret? En…
Köp här

Isbn: 9789189139480

Utgivningsår:20210908

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: reklam och samhälle Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Allt fler städer tecknar avtal med företag som distribuerar utomhusreklam. Företagen erbjuder möbler för utomhusmiljö i utbyte mot få sälja reklam på föremålen och på annonstavlor. Städer och kommuner slipper kostnader och ansvar för möbler i det offentliga rummet, men förlorar samtidigt rätten att bestämma hur rummet…
Köp här

Isbn: 9789188369642

Utgivningsår:20211005

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Civilsamhället är en av de viktigaste faktorerna för att långsiktigt säkra den demokrati som vi vill värna. Ungdoms- och folkrörelser, intresseorganisationer, ideella föreningar, trossamfund, kooperativa företag och många andra håller det demokratiska samtalet levande, ser till att fler röster blir hörda och ger…
Köp här

Isbn: 9789197415279

Utgivningsår:20201221

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av:Caroline Wiking

Kategorier: Förskolan Pedagogik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Skapa förutsättningar för en utbildning som ger barnen en likvärdig tillgång till vårt samhälle I över 70 år har demokratifostran varit en central del i förskolans uppdrag. Både skollagen och förskolans läroplan framhäver att förskolan ska…
Köp här

Isbn: 9789177413264

Utgivningsår:20220412

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anders Burman

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Demokratin har aldrig varit en självklarhet. Ständigt har den omtolkats och omprövats. Som den här boken visar är dess historia full av nystarter och krisstämningar, heroiska insatser och kompakt motstånd. Under största delen av historien har ordet haft en negativ klang. Denna dramatiska kurvatur kan du följa i den…
Köp här

Isbn: 9789127170391

Utgivningsår:20210430

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Medievetenskap Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Någonting har förändrats i sättet vi talar till varandra, inte minst på sociala medier. Tonen blir hårdare, hot och hat dominerar och polariseringen gör det svårare att mötas i ett meningsfullt samtal. Hatspråk tystar röster, och är därmed ett av de snabbast växande hoten mot yttrandefriheten i dag. Vad innebär detta…
Köp här

Isbn: 9789113117881

Utgivningsår:20210416

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Halil Karaveli

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Kan demokratin överleva sveket mot arbetarklassen? Finns det en framtid för demokratin utan en progressiv allians mellan arbetarklass och medelklass? I Frankrike har medelklassvänstern vänt arbetarklassen ryggen. Det har blivit en dödsstöt för vänstern medan högerns klasskamp uppifrån bäddar för sociala konflikter. I…
Köp här

Isbn: 9789189524064

Utgivningsår:20220325

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av:Erik Tängerstad

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Vid sidan av historieskrivningens breda allfarvägar söker Erik Tängerstad efter historier som kan kasta ljus över demokratins samtida kris. Genom att ställa frågor på annorlunda sätt och leta på oväntade ställen bidrar Tängerstad till demokratins nödvändiga självreflektion.   Hur tänker Vladimir Putin? Varför…
Köp här

Isbn: 9789189401259

Utgivningsår:20220419

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Johan Hirschfeldt, Olof Petersson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Under fredliga och lugna förhållanden kan den demokratiska rättsstaten tas för given. Men det finns svagheter som kan hämma statens möjligheter att skydda medborgare och vitala samhällsfunktioner. Hur ska staten klara sina uppgifter under allvarliga kriser? Författarna diskuterar hur Sverige kan förbereda sig inför…
Köp här

Isbn: 9789175043807

Utgivningsår:20201211

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144039572

Utgivningsår:20060731

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780593318997

Utgivningsår:20221018

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BB

av:Staffan I. Linderg, Richard Svensson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
World Values Survey-undersökningen i Sverige 2011 verkar säga något nytt och skrämmande om de unga mellan 18-29 år: – Var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar. – Var fjärde ung svensk tycker inte att det är så viktigt att de får leva i en demokrati men tycker…
Köp här

Isbn: 9789186743154

Utgivningsår:20120614

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:Håkan A Bengtsson, Lars Ilshammar, Henrik Berggren, Maja Hagerman, Barbro Hedvall, Ulrika Knutsson, Ola Larsmo, Anna Meister, Anders Mellbourn, Therse Nordlund Edvinsson, Curt Persson, Sverker Sörlin

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Europas historia Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
»Ett intressant bidrag till litteraturen om demokratins genombrott.« Svenska Dagbladet »Hjalmar Branting, Elin Wägner, Zeth Höglund och prins Eugen, röde prinsen, är några som förtjänstfullt och språkligt elegant lyfts fram som tongivande under den spirande demokratins viktiga inledningsskede. Urvalet av texter är väl…
Köp här

Isbn: 9789175456454

Utgivningsår:20180612

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Behovet av insatser som stärker och bygger demokratin i Sverige och motverkar extrema rörelsers propaganda och rekrytering är större än någonsin. Antidemokratiska budskap sprids på nätet, i skolkorridorer, på våra arbetsplatser och i civilsamhället. Samtidigt som problemet ökar, finns det också föreningar…
Köp här

Isbn: 9789178197903

Utgivningsår:20200626

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

av:Loke Hagberg, Mikael Nordfors

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Slaveri och avskaffandet av slaveri Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Demosocracy is the new system in which liquid democracy solves the problems of corruption and slavery, where the new consciousness sets humans free from the modern society in which we do not belong. This book is a guide to a new world order in which the people actually decide together and live in a transhumanist garden…
Köp här

Isbn: 9789179697396

Utgivningsår:20201222

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Micke Ströberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
59 procent av svenskarna tycker att den svenska demokratin har försvagats under de senaste 5-10 åren enligt en mätning från Novus. Som ett kvitto på det har svensk demokrati under samma period också tappat med 5 procent i The Economists demokratiindex. Eftersom demokrati är en process som drivs av deltagande finns det…
Köp här

Isbn: 9789176991299

Utgivningsår:20190716

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Kunskap spelar en central roll i en demokrati. Demokratin förutsätter ju välunderrättade medborgare och ett kvalificerat offentligt samtal. Det är därför frågan om hur vi värderar, hanterar och förmedlar kunskap är så viktig – och kanske viktigare än någonsin förr. Man talar ofta om politikens och mediernas påverkan…
Köp här

Isbn: 9789171736048

Utgivningsår:20200930

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Olle Wästberg, Daniel Lindvall

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Varningslamporna blinkar för demokratin. Den auktoritära populismen sveper över världen, uppmuntrad av Donald Trumps valseger. I amerikansk debatt har det talats om The Weimar Moment . Demokratin står inför betydande utmaningar och ingenting tyder på att det är tillfällig kris. Stödet för den auktoritära populismen kan…
Köp här

Isbn: 9789187935886

Utgivningsår:20170825

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Stefan Jonsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Konsten är nödvändig för demokratin och dess överlevnad. Konst är kunskapsinstrument i egen rätt och förstår samhället på sätt som journalistik eller forskning inte kommer åt. Från opera till graffiti erbjuder estetisk gestaltning oss fantasi och komplexitet, den ger oss möjlighet att föreställa oss andra människors…
Köp här

Isbn: 9789113121819

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Cet ouvrage collectif engage une analyse ethnographique des communes sahéliennes, notamment celles du Burkina Faso, du Mali et du Niger. A travers des études de cas, l’idée est de décrire la démocratie locale telle qu’elle est pratiquée au niveau municipal. La commune est au cœur de la réflexion pour plusieurs raisons.…
Köp här

Isbn: 9789150627367

Utgivningsår:20190129

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Sakine Madon

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Yttrandefrihetsrätt
Konstnären Lars Vilks liv och verk har satt den svenska yttrandefriheten under debatt. När tongivande förbudsivrare gör sig allt mer hörda, måste rätten att tala, teckna och skriva också med hädisk och raljerande ton försvaras. I Inget är heligt skärskådar Sakine Madon den svenska yttrandefrihetens historia och…
Köp här

Isbn: 9789189139053

Utgivningsår:20220427

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189315235

Utgivningsår:20081201

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av:Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman, Nina Thelander

Kategorier: Förskolan Pedagogik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare. Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påverkar…
Köp här

Isbn: 9789151107424

Utgivningsår:20220406

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Åsa Wikforss, Mårten Wikforss

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde. I Därför demokrati argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens…
Köp här

Isbn: 9789188589781

Utgivningsår:20210609

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
To what extent do structures and conduct of leading news media correspond with requirements of contemporary democracies? Based on a root concept of democracy and several empirical indicators, the Media for Democracy Monitor (MDM) delivers a panorama of the news media’s performance regarding freedom, equality, and…
Köp här

Isbn: 9789188855398

Utgivningsår:20220929

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av:Jürgen Habermas

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Jürgen Habermas (f. 1929) ble internasjonalt kjent med sin første bok Borgerlig offentlighet i 1962, og 60 år senere tar han opp igjen de samme diskusjonene i Den nye offentligheten. I to ulike tekster og et intervju, drøfter Habermas hvordan de tradisjonelle mediene kommer i skyggen av nye sosiale medier og digitale…
Köp här

Isbn: 9788202793210

Utgivningsår:20230615

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144042879

Utgivningsår:20040811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC