Bläddra

av: Svante Nordin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsvetenskap och politisk teori
Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och ”the communitarians”, för framställningen till omedelbar nutid. Särskild…
Köp här

Isbn: 9789144088235

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peri Roberts, Peter Sutch

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Denna bok ger en engagerande introduktion till det politiska tänkandet, från Platons väktarstat till dagens postmoderna och feministiska debatt. Boken har en unik dubbelstruktur, som fokuserar på centrala politiska frågeställningar och begrepp samtidigt som läsaren introduceras till viktiga tänkare. Finns det en…
Köp här

Isbn: 9789144114392

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Slavoj Zizek, Antonio Negri, Jacques Rancière, Alain Badiou

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186273170

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Werner Schmidt

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
En teoretiker vår värld har behov av Som Marx konstaterar är det inte tillräckligt att “tanken tränger till förverkligande, utan verkligheten måste själv tränga sig mot tanken”. När vi vänder oss till vår samtid, till det på många sätt ohållbara tillståndet i vår värld kan det då vara så att denna vår…
Köp här

Isbn: 9789189063372

Utgivningsår: 20200825

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Ugo Mattei

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
EXPROPRIERING är reglerat i lag så att den enskilde garanteras eersättning om hens mark tas i anspråk för andra syften. Men när stater eller kommuner säljer ut det som tillhör alla, och alltså även efterlevande släkten, då finns ingen motsvarande reglering. I Gemensam nytta undersöker den itanienske juridikprofessorn…
Köp här

Isbn: 9789198332209

Utgivningsår: 20160730

Utgivare: Balders förlag

Mediatyp: BC

av: Magna Robertsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Krig och försvar Krigsvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper. De skiljer sig därmed från traditionella…
Köp här

Isbn: 9789179110345

Utgivningsår: 20201118

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Vi lever i en tid som tycks vara förälskad i det förflutna, påpekar Zygmunt Bauman i denna sin sista, postumt publicerade bok, ett förflutet där tillvaron var enklare, rollerna tydligare och världen homogen. Haken är bara, menar han, att detta förflutna aldrig har existerat, det är en dagdröm, men inte precis någon…
Köp här

Isbn: 9789171735263

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Vem ska ha rätten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Hur kan alla medborgares rätt till kunskap garanteras? Och vilken auktoritet har kunskapen som grund för politiska beslut? Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap. Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan vid humanistiska fakulteten, båda…
Köp här

Isbn: 9789177032250

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Niccolò Machiavelli

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Machiavellis mångbottnade och ständigt aktuella verk, Fursten, har aldrig upphört att fascinera och förbrylla. Här presenterar Machiavelli sina idéer om maktens mekanismer och om hur en stat ska styras. Han analyserar de krafter som får människor att underkasta sig makten och de medel fursten bör använda för att…
Köp här

Isbn: 9789127026902

Utgivningsår: 20090206

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Mikael Sandberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Hur förändras vårt samhälle, vad är förändringarnas motor och hur studerar man detta på bästa sätt? Den här boken argumenterar för en evolutionär ansats för den samhällsvetenskapliga forskningen, till skillnad från den i Sverige rådande icke-evolutionära ansatsen. Den första tar sin utgångspunkt i Charles Darwins…
Köp här

Isbn: 9789187439391

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Johan Norberg

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
En fantastisk bok … Norberg släpper loss en virvelvind av bevis … Den här boken är en explosion av sunt förnuft. – The Economist En övertygande skildring – Wall Street Journal Varje dag översköljs vi av samma budskap: vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher,…
Köp här

Isbn: 9789188123695

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171733306

Utgivningsår: 20101228

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273071

Utgivningsår: 20100419

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Conny Svensson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Regional planering och områdesplanering Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Stadsplanering och kommunal planering Statsvetenskap och politisk teori
Folkhemmet har sin blomstringstid. I författarens barndomskvarter finns en plaskdamm där barn leker, medan mammorna dricker kaffe och läser veckotidningar på medhavda filtar. I dag återstår bara det sorgliga fundamentet. Den försvunna dammen framstår som symbol för ett folkhem som fått smått mytisk status och här…
Köp här

Isbn: 9789173317993

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Rebecca Hybbinette

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier Statsvetenskap och politisk teori
Den Stora Myten är ett spår sprunget ur en avhandling om svensk socialdemokrati. Författarinnan kommer från svensk arbetarklass, med en förmåga att finna stigar i ett underklassliv. Törsten för bildning och utbildning ledde till Sofia, Bulgarien. Med möjligheten att utbilda sig, valde hon att studera filosofi, för att…
Köp här

Isbn: 9789198249217

Utgivningsår: 20150917

Utgivare: Humanakademien förlag

Mediatyp: BC

av: Sten Widmalm, Thomas Persson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Statsvetenskap och politisk teori
Häromåret firade Sverige 100 år som demokrati, men trots att vi har demokratiska val och fri åsiktsbildning finns det anledning att vara orolig. Utöver en illavarslande global utveckling där många länder rör sig åt ett auktoritärt håll, har vi en rad problem på hemmaplan. Allt oftare tycks vi höra om människor som blir…
Köp här

Isbn: 9789189526709

Utgivningsår: 20220530

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144038285

Utgivningsår: 20050224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Johnsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För bara några år sedan lyftes Polen fram som ett föredöme i den postkommunistiska världen. Idag är Polen dock ett land som är starkt ifrågasatt. Polen kritiseras för att vara på väg mot ett auktoritärt icke-demokratiskt styre med ett parti vid makten som gör allt för allt monopolisera den. Varken media eller…
Köp här

Isbn: 9789173318150

Utgivningsår: 20170302

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Geir Flikke

Kategorier: Motståndsgrupper och protestgrupper Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: diktatur Statsvetenskap och politisk teori
Russlands rebeller skildrer den russiske protestbevegelsen, som først så dagens lys i 2011, og viser hvordan myndighetene har reagert på de russiske aktivistenes protester og krav om reformer. Bokens første del gir en kronologisk gjennomgang av protestbevegelsens fremvekst, og de nye politiske aktivistenes forsøk på å…
Köp här

Isbn: 9788202678944

Utgivningsår: 20201019

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Björn Östbring

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Den politiska konflikten mellan höger och vänster har i Sverige inrymts i en lyckad kompromiss mellan marknadsekonomi och offentliga välfärdsåtaganden. Men i takt med att den politiska grundkonflikten förskjutits till kulturellt betonade frågor om identitet, normer och migration verkar konfliktnivån ha stegrats. Är vår…
Köp här

Isbn: 9789189526662

Utgivningsår: 20220822

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: James S. Fishkin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
I När folket talar presenterar den amerikanske statsvetaren James S. Fishkin sina banbrytande experiment med deliberativa opinions­undersökningar (deliberative polls) där man samlar slumpmässigt utvalda personer till deliberation – överläggningar – under förutsättningar som ska göra det möjligt att ta…
Köp här

Isbn: 9789171733573

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fortsättning och radikalisering av dess självkritik? Lyotards idé om ett…
Köp här

Isbn: 9789186883362

Utgivningsår: 20161228

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Anders Chydenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (17291803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihet, kemi och mekanik till koppympning,…
Köp här

Isbn: 9789173536066

Utgivningsår: 20121029

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Livia Johannesson

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsvetenskap och politisk teori
How is administrative justice practiced by judicial workers at migration courts when processing asylum claims? That was the starting point for this PhD project about administrative justice in Swedish migration courts. Through interviews with judges, litigators and public counsels as well as observations of oral…
Köp här

Isbn: 9789176496947

Utgivningsår: 20201105

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Cecilia von Schéele

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
How is it that the left over, seemingly undefined, kinds of urban space where people walk their dogs, do art or find shelter for the night, are articulated and categorised as voids, gaps, or no-spaces? They are often anything but urban voids, in a literal sense, as they are not empty or deserted. Through a…
Köp här

Isbn: 9789176239261

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Gina Gustavsson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
I stora delar av världen har liberala ideal på senare tid utsatts för oroväckande bakslag. Hur ska den som tror på individen och friheten lyckas hålla sig upprätt genom denna kris? I Det öppna sinnelaget – och dess fiender vidgar Gina Gustavsson horisonten och tar med läsaren på en bildningsresa genom seklerna,…
Köp här

Isbn: 9789189139060

Utgivningsår: 20230109

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Jan-Werner Müller

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Populister överallt, till höger och till vänster, i Europa, i USA och i Latinamerika. Så ter sig det politiska landskapet i dag. Populismen drar fram som ett spöke. Men vem är egentlig populist? Alla som vänder sig mot etablissemanget, mot eliterna? Vad är skillnaden mellan vänster- och högerpopulism? Vad är ”folket” –…
Köp här

Isbn: 9789171735010

Utgivningsår: 20161125

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186883003

Utgivningsår: 20110921

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Anders Chydenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (17291803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihet, kemi och mekanik till koppympning,…
Köp här

Isbn: 9789173536585

Utgivningsår: 20130927

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Sofie Gustafsson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Statsvetenskap och politisk teori
Denna bok handlar om ungas medborgarskapande, det vill säga hur ungdomar skapar sig en identitet som medborgare i ett demokratiskt samhälle, i samspel med lärare och med andra elever i skolan. Medborgarskapandet sker dock på mycket olika villkor. Vissa elevers medborgarskapande handlar om att ständigt ställa sig frågan…
Köp här

Isbn: 9789176239506

Utgivningsår: 20161018

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Peter Strandbrink

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Denna introduktion till det vetenskapliga studiet av politik vill ge en grund till att förstå vad politik är och hur stats­veten­skaplig kunskapsbildning går till. Med utgångspunkt i fem tematiska kategorier – institutioner och organisationer, regimer och system, idéer och ideologier, normer och beteenden och slutligen…
Köp här

Isbn: 9789144150970

Utgivningsår: 20220711

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johannes Lindvall, Hanna Bäck, Carl Dahlström, Elin Naurin, Jan Teorell

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Statsvetenskap och politisk teori
Många oroar sig över den svenska demokratins hälsotillstånd. Allmänhetens förtroende för riksdagen, regeringen och de politiska partierna och för demokratin som sådan minskade efter 2014 års val. Minoritetsregeringar har varit regel snarare än undantag i Sverige sedan parlamentarismens genombrott för 100 år sedan. Men…
Köp här

Isbn: 9789186949914

Utgivningsår: 20170908

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Empire got itself a bad name during the past century, but recently more and more voices are making themselves heard in the international debate. Looking at empire and world order from both historical and present perspectives gives rise to many questions. The texts stem from the Engelsberg Seminar, arranged by Axel and…
Köp här

Isbn: 9789189672154

Utgivningsår: 20050913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Anneli Gustafsson

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Statsvetenskap och politisk teori
I den här avhandlingen studerar Anneli Gustafsson subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet utifrån ett feministiskt teatralt perspektiv. Kan vi alla vara lika övertygande som demokratiska samtalssubjekt? Eller finns det en slags ”superkropp” som är bättre lämpad som ett sådant? För att kunna förstå detta…
Köp här

Isbn: 9789177972808

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176494837

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Ulrike Guérot

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
»Vissa talar om en kulturkamp, andra om ett inbördeskrig. Under alla omständigheter är Europa i uppror och de europeiska samhällena djupt splittrade. Å ena sidan har vi de så kallade identitärerna – Marine Le Pen, Geert Wilders, Norbert Hofer och Frauke Petry – som genom sin kvinnosyn, sin islamofobi och sitt…
Köp här

Isbn: 9789171735287

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Anders Chydenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (17291803) var en produktiv skriftställare och framgångsrik politisk aktör. Band 4 av Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag i en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala i början av 1780-talet. För…
Köp här

Isbn: 9789173538442

Utgivningsår: 20160425

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Antonio Gramsci

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Antonio Gramsci (1891-1937) regnes i dag som en av 1900-tallets viktigste politiske tenkere. Han er særlig kjent for tekstene han skrev i perioden 1929 til 1935, da han satt fengslet som opposisjonell til det fascistiske regimet i Italia. I dette utvalget fra Gramscis Fengselsopptegnelser presenteres noen av hans mest…
Köp här

Isbn: 9788202699420

Utgivningsår: 20201204

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Per Wirtén

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Herbert Tingsten levde under det farliga 1900-talet. Under sin första resa i Europa såg han de lemlästade från första världskriget. Han tvingades ta ställning till fascism, nazism, kommunism, kolonialism och apartheid. Kubakrisen, när världen stod på gränsen till totalt kärnvapenkrig, beskrev han som de lyckligaste…
Köp här

Isbn: 9789100131951

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Per Molander

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Nicolas de Condorcet (1743-94) var en betydande upplysningsfilosof under franska revolutionen, men han gjorde ett allvarligt misstag. Han trodde att när människorna en gång hade nåtts av upplysningens ideer, så förblev de för all tid upplysta. Det ödesdigra felet blir utgångspunkten för Per Molander som i sin nya bok…
Köp här

Isbn: 9789176810743

Utgivningsår: 20170928

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB