Bläddra

av:Svante Nordin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsvetenskap och politisk teori
Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och ”the communitarians”, för framställningen till omedelbar nutid. Särskild…
Köp här

Isbn: 9789144088235

Utgivningsår:20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peri Roberts, Peter Sutch

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Denna bok ger en engagerande introduktion till det politiska tänkandet, från Platons väktarstat till dagens postmoderna och feministiska debatt. Boken har en unik dubbelstruktur, som fokuserar på centrala politiska frågeställningar och begrepp samtidigt som läsaren introduceras till viktiga tänkare. Finns det en…
Köp här

Isbn: 9789144114392

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Werner Schmidt

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
En teoretiker vår värld har behov av Som Marx konstaterar är det inte tillräckligt att ”tanken tränger till förverkligande, utan verkligheten måste själv tränga sig mot tanken”. När vi vänder oss till vår samtid, till det på många sätt ohållbara tillståndet i vår värld kan det då vara så att denna vår…
Köp här

Isbn: 9789189063372

Utgivningsår:20200825

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Slavoj Zizek, Antonio Negri, Jacques Rancière, Alain Badiou

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186273170

Utgivningsår:20110310

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av:Ugo Mattei

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
EXPROPRIERING är reglerat i lag så att den enskilde garanteras eersättning om hens mark tas i anspråk för andra syften. Men när stater eller kommuner säljer ut det som tillhör alla, och alltså även efterlevande släkten, då finns ingen motsvarande reglering. I Gemensam nytta undersöker den itanienske juridikprofessorn…
Köp här

Isbn: 9789198332209

Utgivningsår:20160730

Utgivare: Balders förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Strandbrink

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Denna introduktion till det vetenskapliga studiet av politik vill ge en grund till att förstå vad politik är och hur stats­veten­skaplig kunskapsbildning går till. Med utgångspunkt i fem tematiska kategorier – institutioner och organisationer, regimer och system, idéer och ideologier, normer och beteenden och slutligen…
Köp här

Isbn: 9789144150970

Utgivningsår:20220630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magna Robertsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Krig och försvar Krigsvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper. De skiljer sig därmed från traditionella…
Köp här

Isbn: 9789179110345

Utgivningsår:20201118

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Zygmunt Bauman

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Vi lever i en tid som tycks vara förälskad i det förflutna, påpekar Zygmunt Bauman i denna sin sista, postumt publicerade bok, ett förflutet där tillvaron var enklare, rollerna tydligare och världen homogen. Haken är bara, menar han, att detta förflutna aldrig har existerat, det är en dagdröm, men inte precis någon…
Köp här

Isbn: 9789171735263

Utgivningsår:20181030

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Vem ska ha rätten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Hur kan alla medborgares rätt till kunskap garanteras? Och vilken auktoritet har kunskapen som grund för politiska beslut? Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap. Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan vid humanistiska fakulteten, båda…
Köp här

Isbn: 9789177032250

Utgivningsår:20201007

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fortsättning och radikalisering av dess självkritik? Lyotards idé om ett…
Köp här

Isbn: 9789186883362

Utgivningsår:20161228

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Mikael Sandberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Hur förändras vårt samhälle, vad är förändringarnas motor och hur studerar man detta på bästa sätt? Den här boken argumenterar för en evolutionär ansats för den samhällsvetenskapliga forskningen, till skillnad från den i Sverige rådande icke-evolutionära ansatsen. Den första tar sin utgångspunkt i Charles Darwins…
Köp här

Isbn: 9789187439391

Utgivningsår:20170906

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:Johan Norberg

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
En fantastisk bok … Norberg släpper loss en virvelvind av bevis … Den här boken är en explosion av sunt förnuft. – The Economist En övertygande skildring – Wall Street Journal Varje dag översköljs vi av samma budskap: vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher,…
Köp här

Isbn: 9789188123695

Utgivningsår:20170306

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Kent Werne

Kategorier: Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Konspirationsteorier Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
”En helt fantastisk bok, en rapp och underhållande rundmålning av konspirationsteoriernas förlovade värld.” Mattias Hagberg, GP ”En djupt imponerande bedrift. Allt är en konspiration håller internationell klass och förtjänar att bli översatt och läst inte bara i Sverige.” Rasmus Fleischer,…
Köp här

Isbn: 9789170379734

Utgivningsår:20180809

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

av:Lars Anell, Göran Blomqvist, Ingemar Eliasson, Sten Heckscher, Mats Hellström, Sören Holmberg, Magnus Jerneck, Torbjörn Larsson, Leif Lewin, Ingemar Mundebo, tommy Möller, Rune Premfors, Olof Ruin, Göran Sundström, Jonas Tallberg, Carl Tham, Barbro Westerholm, Gunnar Wetterberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789172241305

Utgivningsår:20100615

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Jesper Nordahl

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Statsvetenskap och politisk teori
The book is a transcript of Jesper Nordahl’s video Anticapitalist Feminist Struggle and Transnational Solidarity, based on an interview conducted by the artist with the feminist theorist Chandra Talpade Mohanty in Ithaca, New York, in March 2007. The conversation addresses relationships between gender and capitalism,…
Köp här

Isbn: 9789163909450

Utgivningsår:20190412

Utgivare: Jesper Nordahl

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197671897

Utgivningsår:20110222

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av:Karin Gavelin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
The first two decades of the 21st century marked a transformative time for Swedish civil society. It was a period during which its status, function and relationship with the public sector were being questioned and renegotiated simultaneously by different interests and at different levels of government. This PhD-thesis…
Köp här

Isbn: 9789177971658

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144036977

Utgivningsår:20050101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343225

Utgivningsår:20060316

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:Ulrika Flädjemark

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Biologi och biovetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Matematik och naturvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Rehabiliteringskoordinator (reko) har tillkommit som en ny, lagstadgad funktion i linje med att göra arbetsåtergång för sjukskrivna ett prioriterat område inom vården. Reko har som uppgift att stödja patienten, samordna den interna organiseringen i sjukskrivningsprocessen samt samverka med externa aktörer; såsom…
Köp här

Isbn: 9789178773602

Utgivningsår:20230613

Utgivare: Malmö universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Moderna samhällsteorier presenterar de viktigaste äldre tankeströmningarna och riktningarna inom sociologin samt de mest inflytelserika nutida samhällstänkarna, som…
Köp här

Isbn: 9789172274693

Utgivningsår:20070601

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:Jan-Werner Müller

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
”Bertolt Brecht formulerade följande sats: ”All makt kommer från folket. Men vart tar den vägen?” Jan-Werner Müller, en av vår tids främsta statsvetare, har använt en stor del av sin forskning till att söka ge svar på frågan.” /Olle Svenning i Aftonbladet ”Det är en akademisk bok, men med…
Köp här

Isbn: 9789171735669

Utgivningsår:20190612

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Per Wirtén

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Ordet populist har blivit ett skällsord i den svenska politiska debatten. I USA däremot kan politiker och debattörer med stolthet säga att de är populister. Ordet är inte ett invektiv utan representerar en politisk tradition som uppstod i 1800-talets amerikanska söder men som också har djupa rötter i de svenska…
Köp här

Isbn: 9789174511192

Utgivningsår:20100415

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av:Olof Ruin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Ruin tecknar personliga porträtt av en kaxig grupp doktorander i Lund liksom Finlandskännaren Krister Wahlbäck, norrmannen Stein Rokkan, européen Jean Blondel, amerikanen Bob Putnam som skrivit boken Bowling Alone och Berkeley-statsvetarna Nelson Polsby och Aaron Wildavsky som tillsammans gett ut standardverk om…
Köp här

Isbn: 9789151997445

Utgivningsår:20210904

Utgivare: Påhl Ruins förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171509659

Utgivningsår:20040820

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Sverige har en lång tradition av tryckfrihet och offentlighet, men yttrandefriheten befinner sig i dag under press. Vad får en tidning skriva om en känd skådespelare? Hur långt får tidningstecknare gå i satirer om olika religioner? Var går gränsen för vad en predikant får säga om homosexuella? Medierna spelar en…
Köp här

Isbn: 9789185695058

Utgivningsår:20070524

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Under de senaste decennierna har den politiska teorin genomgått en radikal förnyelse. I takt med de genomgripande samhällsförändringar som skett sedan 1968 och framåt har nya teoretiska perspektiv utarbetats och nya politiska visioner trätt fram. Namnkunniga forskare och intellektuella med bas i Sverige presenterar i…
Köp här

Isbn: 9789188203052

Utgivningsår:20150916

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av:Erik Moberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
I Frihetens förgänglighet beskriver, jämför och analyserar Erik Moberg fem teorier om långsiktiga, samhälleliga förändringsprocesser. Teorierna har utvecklats av Karl Marx, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises och Mancur Olson. Alla processerna startar i ett liberalt, kapitalistiskt samhälle och i alla…
Köp här

Isbn: 9789175680613

Utgivningsår:20040525

Utgivare: Mobergs Publikationer

Mediatyp: BB

av:Erik Bergin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Politik och statsskick Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Varför blev Donald Trump USA:s president? Vad är det för land han lämnat efter sig? Och varför har USA blivit så polariserat? Att Trump vann valet 2016, och mycket väl kunde ha vunnit igen 2020, blev möjligt beroende på faktorer som går många år tillbaka i tiden. Att Trump blev president har dessutom både förändrat…
Köp här

Isbn: 9789189199033

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733306

Utgivningsår:20101228

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273071

Utgivningsår:20100419

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av:Conny Svensson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Regional planering och områdesplanering Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Stadsplanering och kommunal planering Statsvetenskap och politisk teori
Folkhemmet har sin blomstringstid. I författarens barndomskvarter finns en plaskdamm där barn leker, medan mammorna dricker kaffe och läser veckotidningar på medhavda filtar. I dag återstår bara det sorgliga fundamentet. Den försvunna dammen framstår som symbol för ett folkhem som fått smått mytisk status och här…
Köp här

Isbn: 9789173317993

Utgivningsår:20160815

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Rebecca Hybbinette

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier Statsvetenskap och politisk teori
Den Stora Myten är ett spår sprunget ur en avhandling om svensk socialdemokrati. Författarinnan kommer från svensk arbetarklass, med en förmåga att finna stigar i ett underklassliv. Törsten för bildning och utbildning ledde till Sofia, Bulgarien. Med möjligheten att utbilda sig, valde hon att studera filosofi, för att…
Köp här

Isbn: 9789198249217

Utgivningsår:20150917

Utgivare: Humanakademien förlag

Mediatyp: BC

av:Gina Gustavsson

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Liberaler, kommer vi att upptäcka, ska inte bara undvika att irra bort sig i den mörka, djupa skogen där populisternas lockrop ekar. De måste också våga lämna upplysningens raka alléer och symmetriska buxbomshäckar. För bortom harmonin och förutsägbarheten finns ett vildare, öppnare och mer romantiskt landskap. Ett där…
Köp här

Isbn: 9789189139060

Utgivningsår:20230123

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144038285

Utgivningsår:20050224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Johnsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För bara några år sedan lyftes Polen fram som ett föredöme i den postkommunistiska världen. Idag är Polen dock ett land som är starkt ifrågasatt. Polen kritiseras för att vara på väg mot ett auktoritärt icke-demokratiskt styre med ett parti vid makten som gör allt för allt monopolisera den. Varken media eller…
Köp här

Isbn: 9789173318150

Utgivningsår:20170302

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Geir Flikke

Kategorier: Motståndsgrupper och protestgrupper Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: diktatur Statsvetenskap och politisk teori
Russlands rebeller skildrer den russiske protestbevegelsen, som først så dagens lys i 2011, og viser hvordan myndighetene har reagert på de russiske aktivistenes protester og krav om reformer. Bokens første del gir en kronologisk gjennomgang av protestbevegelsens fremvekst, og de nye politiske aktivistenes forsøk på å…
Köp här

Isbn: 9788202678944

Utgivningsår:20201019

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:James S. Fishkin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
I När folket talar presenterar den amerikanske statsvetaren James S. Fishkin sina banbrytande experiment med deliberativa opinions­undersökningar (deliberative polls) där man samlar slumpmässigt utvalda personer till deliberation – överläggningar – under förutsättningar som ska göra det möjligt att ta…
Köp här

Isbn: 9789171733573

Utgivningsår:20111213

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Anders Chydenius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (17291803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihet, kemi och mekanik till koppympning,…
Köp här

Isbn: 9789173536066

Utgivningsår:20121029

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Livia Johannesson

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsvetenskap och politisk teori
How is administrative justice practiced by judicial workers at migration courts when processing asylum claims? That was the starting point for this PhD project about administrative justice in Swedish migration courts. Through interviews with judges, litigators and public counsels as well as observations of oral…
Köp här

Isbn: 9789176496947

Utgivningsår:20201105

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC