Bläddra
Köp här

Isbn: 9789144028736

Utgivningsår: 20060509

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Vilken roll bör staten ha vid investeringar i transportinfrastruktur? Är det motiverat att involvera privat sektor i högre grad än vad som sker idag? Expertgruppen för offentlig ekonmi (ESO) har som första steg undersökt hur investeringarna förändrats över tiden i Sverige, vilket…
Köp här

Isbn: 9789138239650

Utgivningsår: 20130628

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
En översyn av järnvägens organisation, med syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Utifrån en funktionell beskrivning av järnvägssystemet redogör utredningen för: fördelningen av ansvar och…
Köp här

Isbn: 9789138240533

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Schelin, Robert Severin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
I Författningssamling för den svenska sjöfarten återges ett antal centrala sjörättsliga författningar bl.a. sjölagen och fartygssäkerhetslagen. Boken är avsedd både för dem som arbetar inom sjöfarten och som studielitteratur. Författningssamlingen är tänkt att användas tillsammans med Sjötrafikföreskrifter m.m. som…
Köp här

Isbn: 9789172236660

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Ahlberg, Elias Arnestrand, Daniel Moback, Fredrik Orwén, Martina Bohlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är därför en naturlig ledare för en process som skapar ett mer hållbart transportsystem för stadens godstransporter. Den här handboken stödjer en sådan process, där kommunen i samarbete med transportörer,…
Köp här

Isbn: 9789173452540

Utgivningsår: 20110127

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Stig Tedfeldt Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173651745

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173651196

Utgivningsår: 20110427

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Richard Björnelid

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Det är sent 1980-tal och det skandinaviska flygbolaget SAS är på topp. Jan Carlzon är internationellt erkänd företagsledare och både han och SAS spås en lysande framtid. Ett par decennier senare är bolaget en hårsmån från konkurs. Tillgångar säljs för att hålla verksamheten flytande och statliga och privata ägare…
Köp här

Isbn: 9789173893961

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av: Hans Sjögren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher Transportindustri
Hans Sjögren, professor vid Handelshögskolan och Linköpings universitet, skärskådar bolagsstyrningen i det skandinaviska flygbolaget SAS. SAS har länge varit en ikon för skandinaviskt näringsliv och en plats för tekniska, organisatoriska och estetiska innovationer. Men sedan 1990-talet har förutsättningarna förändrats…
Köp här

Isbn: 9789175042848

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Att vara nationalklenod är inte lätt, dessutom är det otidsenligt. Den globala krisen inom bilindustrin, och Volvos olika ”affärer”, har lett till att Volvo måste tänka om, tänka nytt och förändras för att överleva. Författarna till den här boken diskuterar Volvos utveckling och dess identitetskris från olika…
Köp här

Isbn: 9789147095629

Utgivningsår: 20110104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154420919

Utgivningsår: 19900527

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB