Smakprov.se | På bokens sida

Stämningsfyllt : dragningskraften för alla...

Har ni rätt stämning, och inte bara ibland och för vissa, utan alltid och för alla? Den osynliga dragningskraft som författarna valt att kalla stämningsfyllt är avgörande för att skilja sig...

Läs ett smakprov här

Förlag: Liber

Utgivningsår: 2015

Författare: Frida Palmgren, Anders Örtengren,

Service - så mycket mer än ett leende

Service - Så mycket mer än ett leende vänder sig till alla som arbetar med, eller borde arbeta med service. Ett område som verkligen berör alla, från högsta ledningen till alla medarbetare som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Sanoma Utbildning

Utgivningsår: 2014

Författare: Satish Sen, Anders Örtengren,

Service - så mycket mer än ett leende

Service – så mycket mer än ett leende lyfter fram service som ett medel att nå konkurrensfördelar genom fler nöjda, lönsamma och lojala kunder. I stort sett alla företag har mycket att...

Läs ett smakprov här

Förlag: Sanoma Utbildning

Utgivningsår: 2012

Författare: Satish Sen, Anders Örtengren,

/* */