Smakprov.se | På bokens sida

I Luthers fotspår : en resebiografi

I Luthers fotspår är en bok för dig som vill förbereda en resa i Lutherland och som behöver en vägledning att läsa ur på plats. Men boken kan också bli en god färdkamrat för dig som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Verbum AB

Utgivningsår: 2016

Författare: Peter Strömmer, Göran Agrell,

I Luthers fotspår : en resebiografi

I Luthers fotspår är till för dig som vill förbereda en resa i Lutherland och som behöver en vägledning att läsa ur på plats. Men den kan också bli en god färdkamrat för dig som reser i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Cordia

Utgivningsår: 2010

Författare: Göran Agrell, Peter Strömmer,

Martin Luther med egna ord

När Martin Luther (1483-1546) kritiserade avlatshandeln, där människor köpte befrielse från den av kyrkan pålagda botgöringen i skärselden, kom han i konflikt med påvekyrkan, blev bannlyst...

Förlag: Themis Förlag

Utgivningsår: 2017

Författare: Martin Luther,

Martin Luther som själavårdare

En samling nyöversatta luthertexter med inriktning på Martin Luther som själavårdare. Många själavårdsbrev, bordssamtal, predikningar, psalmer, böner och andra texter, som är kommenterade...

Förlag: Themis Förlag

Utgivningsår: 2016

Författare: Martin Luther,

Ordet vid bordet : Martin Luthers bordssamtal

I Martin Luthers bordssamtal framträder en glad, skämtsam och sällskaplig människa, i kontrast till den märkliga bild av honom som annars förmedlats. 500 Luther-citat insatta i sina sammanhang...

Förlag: Themis Förlag

Utgivningsår: 2015

Författare: Göran Agrell, Peter Strömmer,

Sällskapet : tro och vetande i 1900-talets...

Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige spänner över hundra år och presenterar framväxten av en sekulär och historiekritisk religionsforskning som får betydelse inte bara för en...

Förlag: Molin & Sorgenfrei Förlag

Utgivningsår: 2013

Författare: Susanne Olsson, Göran Agrell, Helle Klein, Inga Sanner,

/* */